Dersom man ønsker å få kontakt med barneverntjenesten i Stange, ring tlf.: 905 42 305
Du kan også sende e-post ved leder : katrine.wolla@stange.kommune.no
Eller post : Barneverntjenesten i Stange, Pb 214, 2336 STANGE

Telefontid mottak/vakt - kontortid

Mandag - Fredag: Kl. 08.30-15:00

Akuttberedskap

Akutte hendvendelser utenfor kontortid:

Barnevernvakta -  40404015

 

Du kan laste ned meldingsskjema her :