Dersom man ønsker å få kontakt med barneverntjenesten i Stange, ring tlf.: 905 42 305
Du kan også sende e-post ved leder : katrine.wolla@stange.kommune.no
Eller post : Barneverntjenesten i Stange, Pb 214, 2336 STANGE

Telefontid mottak/vakt - kontortid

Mandag - Fredag: Kl. 08.30-15:00

Akuttberedskap

Stange kommune har akuttberedskap

Telefon :  907 35 215

Åpningstider frem til 01.01.2019 :

Mandag-torsdag: 16:00-24:00
Fredag16:00-08:00
Lørdag18:00-08:00
Søndag og høytider18:00-24:00

 I 2019 kommer en ny interkommunal barnevernvakt på plass, med døgnberedskap.

Du kan laste ned meldingsskjema her :