vannglassPrivate og bedrifter kan bestille analyse av vannprøver via Labnetts nettportal. Dette er en enkel måte å få analysert vannkvaliteten på.

I vannportal kan det bestilles emballasje og ønsket analysepakke.