Ottestad helse og omsorgssenterVed Ottestad helse- og omsorgssenter er det ansatt gledesspreder / aktivitør i 100% stilling, som legger til rette for ulike kreative aktiviteter for våre pasienter, både individuelt og i gruppe. Formålet er å vedlikeholde eller bedre pasientens funksjoner og skape opplevelse av mestring, trivsel og glede .

Vi har også en flott sansehage som brukes daglig. Pårørende og andre besøkende oppfordres til å benytte hagen for hyggelig avkobling.