Sørli tømmerterminalI forbindelse med utarbeidelse av kommuneplanens arealdel, er det blitt utført flere mulighetsstudier for å innhente faglige vurderinger på ulike temaer og områder. Studiene med analyser og anbefalinger legges til grunn for helhetlige vurderinger, før det gjøres anbefalinger i planforslag. Forslaget til arealbruk i den nye arealdelen skal først behandles politisk, før det legges ut på høring. Følgende mulighetsstudier er gjennomført og finnes her: