GaGammelsagammelsaga - hemmelig våpenbunker

Ei sommernatt i 1943 grov en gruppe milorgsoldater ut et underjordisk rom i skogen like ved Gammelsaga i Stange almenning. ”Bunkeren” ble brukt til lagring av våpen, sprengstoff og ammunisjon, som hjemmestyrkene fikk bl.a. fra flyslipp og fra en spektakulær ammunisjonstransport fra Dovrefjell regissert av lokale hjemmestyrker. Bunkeren ble godt kamuflert og ble aldri oppdaget før hjemmestyrkene skulle bevæpnes fredsvåren 1945.  
Brødrene Bjarne og Albin Lien, som begge var med i Milorg og som bodde på Gammelsaga under krigen, tok i 1986 initiativ til å få restaurert våpen-bunkeren, som et minne om hjemmestyrkenes aktivitet i området under andre verdenskrig. 

SSvartputtenvartputten - flyslipp

 

Natta til 22. februar 1945 fikk milorg i Stange og Romedal sitt første flyslipp. Det skjedde ved Svartputten i Stange almenning. Særmeldingen var Tøffelhelten danser tango. I motsetning til ved Målervann og Galgumseterstormyra, der de neste to slippene kom, har det ikke vært noe minnesmerke ved Svartputten. Først sommeren 2005 kom dette på plass. Det skjedde etter initiativ og stor dugnadsinnsats fra to lokalhistorisk interesserte personer, Harry Engen og Bjarne Lien. Den siste var forøvrig selv aktiv i Milorg.