Fire prinsipper for god underveisvurdering

Det er særlig fire prinsipper som er sentrale for å få til en læringsfremmende underveisvurdering:

  1. Elevene og lærlingene skal forstå hva de skal lære og hva som er forventet av dem.
  2. Elevene og lærlingene skal få tilbakemeldinger som forteller dem om kvaliteten på arbeidet eller prestasjonen.
  3. Elevene og lærlingene skal få råd om hvordan de kan forbedre seg.
  4. Elevene og lærlingene skal være involvert i eget læringsarbeid ved blant annet å vurdere eget arbeid og utvikling.

Disse fire prinsippene er forskningsbaserte og en del av forskrift til opplæringsloven. Alle elever og lærlinger har rett på underveisvurdering.

Gjennom underveisvurderingen får lærer eller instruktør og elever eller lærlinger informasjon om den faglige utviklingen. Når vurderingsinformasjonen brukes til å fremme læring og tilpasse opplæringen, kalles det vurdering for læring.

Endelig vurdering ved slutten av opplæringsløpet kalles sluttvurdering; gis som standpunkt- eller eksamenskarakter.