Sørli flerbruksterminal. Foto skyphotoSørli ble etablert som tømmerterminal for transport på jernbane, da terminalen på Hamar ble flyttet som følge av etableringen av Vikingskipet.

I dag inneholder området tømmerterminal, asfaltverk, lager og masseuttak/grustak.

Deler av området er vurdert regulert for industri og jernbaneformål.

I forbindelse med bygging av dobbeltspor ligger det inne planer for Bane Nor om å etablere verksted og driftsbase for tog på området.

Det er også kommet innspill om å utvide næringsområdet ytterligere. Dette arbeides det med.