Hedmarken landbrukskontor er førstelinje for BU-midlene som administreres av Innovasjon Norge Hedmark.

Vi deler prosjektene i:

Tradisjonelt landbruk

Støtte til investeringer knyttet til faste anlegg og tilhørende produksjonsutstyr for tradisjonelle jord- og husdyrproduksjoner.

Søknaden leveres elektronisk og må inneholde:

  • Godkjent kostnadsoverslag
  • Driftsplan/driftsbudsjett
  • Næringsoppgave og skattemelding for de 2 siste årene
  • Tegninger (plan, snitt og fasade)
  • Prosjektbeskrivelse

Sluttutbetaling må inneholde:

  • Utfylt utbetalingsanmodning
  • Kostnadssammendrag som er attestert av regnskapsfører
  • Evt. ferdigattest fra kommunen
  • Egeninnsats vurderes til 350 kr timern. Det er egne satser for bruk av egne maskiner. For ENK, ANS og DA er det kun egeninnsats fra innehaver, deltakere og ektefelle/samboer som kan fakturere.

Det kan gis tilskudd på inntil 35 % av godkjent kostnadsoverslag, eller maks. 2 mill. kr.
Det gis ikke tilskudd til tiltak som er påbegynt før søkanden er avgjort.
Søknadsfristen er 1. desember og 1. august.

Kontaktperson: Hege G. Ottinsen - 62 56 24 24 - hege.ottinsen@stange.kommune.no

 

Bygdenæring

Det kan gis tilskudd til idéavklaring, etablering, investering og bedriftsutvikling.

Det er løpende søknadsfrist.

Kontaktperson: Mari Hulleberg - 62 56 24 28 - m.h@stange.kommune.no

 

Bioenergi

Innovasjon Norge har ansvaret for denne ordningen. Ta kontakt med Innovasjon Norge.