Frisklivssentralen hjelper og støtter personer som ønsker å endre levevaner knyttet til fysisk aktivitet, kosthold eller tobakk, gjennom individuelle samtaler og gruppebaserte tilbud. Man trenger ikke å ha en diagnose eller være syk for å delta på de ulike tilbudene. Frisklivssentralen er en del av helsetjenesten i Stange kommune og de som arbeider der er autorisert helsepersonell.

Hvem kan delta på frisklivssentralen?

Tilbudet er i første omgang rettet mot voksne over 18 år. Brukere kan selv ta kontakt på eget initiativ eller via lege, annet helsepersonell eller NAV ved bruka av frisklivsresepten. Resept finner dere på Stange kommunes hjemmesider under helsetjenester og frisklivssentral.

Frisklivssamtalen er individuell. Den bygger på prinsipper for motiverende samtale, en metode som er dokumentert å være effektiv for endring av vaner.

Frisklivsresepten varer i 12 uker, og starter med en strukturert frisklivssamtale, hvor vi ser på muligheter og mål for perioden. Etter 12 uker gjennomføres en ny samtale. Resepten gir mulighet for oppfølging gjennom individuelle samtaler, gruppebaserte tilbud og/eller rimelig tre måneders avtale i Stangehallen.

De som ønsker hjelp til å endre levevaner kan ta kontakt, uansett om man ønsker å delta på gruppetilbudene ved Frisklivssentralen eller ikke. Frisklivssentralen har god oversikt over hva som finnes av tilbud i lokalmiljøet, og kan gi opplysninger om hvor man kan finne ulike aktiviteter i kommunen.