I sommerhalvåret har vi sykkelgrupper i regi av Stangehjelpa.

Oppmøtested for sykkelgruppen er på Stangehjelpa Aktivitetshus kl. 12.00 hver torsdag. Vi sykler samlet eller i grupper til avtalt turmål. Vi er tilbake på aktivitetshuset ca. kl. 13.30. Du kan bruke din egen sykkel, ellers er det mulighet for å låne sykler. I år har vi også 14 el-sykler til disposisjon. Ta på egnet tøy, ta med drikke og sykkelhjelm! 

Mer informasjon om tilbudet kan fås ved henvendelse til Reidar Thorsrud, mobil: 915 64 909

Sykkelgruppen starter første uken i Mai og avslutter første uke i september.
(I juli måned er det et opphold).