cos-p

Stangehjelpa tilbyr foreldrekurset COS-P (Circle og Security Parenting) til alle småbarnsforeldre i Stange kommune. Kurset har fokus på foreldrerollen og hvordan man kan få til et godt samspill med barna sine. Med utgangspunkt i Trygghetssirkelen, jobber vi med å forstå oss selv og barns ulike behov, for slik å kunne hjelpe barn i å bli trygge og utvikle gode sosiale ferdigheter. Kurset tar utgangspunkt i kunnskap og over 50 år med forskning på hva som fremmer trygge barn, og trygge relasjoner mellom foreldre og barn.

Kurset består av 6 (7) ukentlige møter på ca. to timer, og tilbys på dag og kveldstid.            

                                                                                    
Påmelding:    
stine.lauritzen@stange.kommune.no (90735412)                                                         
Karianne.haraldstad@stange.kommune.no (93456011)


Dersom du/dere har kontakt med andre instanser i kommunen kan de være behjelpelige med å melde dere på.  Se også oppdatert informasjon om andre kurs på våre hjemmesider www.stangehjelpa.no

 

Se hovedsiden med link til oppdatert oversikt over tilbud til enhver tid