Kurs i mestring av depresjon bygger på kognitiv sosial læringsteori og målet er å bidra til økt mestring av depresjon samt redusere risikoen for tilbakefall.

Kurset er basert på undervisning. Deltakerne får opplæring i bruk av metoder og teknikker for å endre tanke- og handlingsmønster som vedlikeholder og forsterker nedstemthet/depresjon.

Hjemmearbeide er en viktig del av kurset! For å få utbytte av kurset er det nødvendig med en viss grad av konsentrasjon og oppmerksomhet.