Kurs i angstmestring 

Har du behov for å lære og mestre angsten bedre etter Kom i gang-kurs? Vi kan starte et angstmestringskurs for åtte personer i en lukket gruppe, over fem ganger. Ta kontakt med Stangehjelpa hvis du er interessert. 
Se hovedsiden med link til oppdatert oversikt over tilbud til enhver tid