Innhold i kurset:

  • Kurset bygger på den kognitive modell
  • Hvordan forstå ulike former for angst
  • Mestring av angst – ulike strategier og teknikker
  • Trim og psykisk helse
  • Hjemmeoppgaver
  • Individuelle mål