Aktivitet og livsmestring

Reidar Thorsrud

Eldre

Line Lysbakken

Helsefremmende

Marianne Furuli

Førskole

Stine Lauritzen

Rus og avhengighet 

Are Steinfeldt-Nilsen

Stangehjelpa aktiviteshus

Hege Kvisgaard

Team barn og unge

Miriam Schytte