Aktivitet og livsmestring

Reidar Thorsrud

Eldre

Line Lysbakken

Helsefremmende

Marianne Furuli

Førskole

Stine Lauritzen

Avhengighet 

Are Steinfeldt-Nilsen

Stangehjelpa aktiviteshus

Hege Kvisgaard

Team barn og unge