Bruk sjek ut appen for å registrere turene10 turer i Stange er et turtilbud til alle som vil komme i bedre form, få en bedre helse og få gode naturopplevelser. Vi fortsetter med kvittering i mobilappen DNT SjekkUT som registrerer ditt postnærvær elektronisk når du er 50 meter i nærheten av posten. Kvittering kan fortsatt skje på tradisjonelt vis med klippetangen.

Vi håper du tar med familie og venner til disse turmålene som vil bidra til at du blir bedre kjent i denne kommunen. Dette er et samarbeid mellom Stange kommune, Hedmark fylkeskommune og Hamar og Hedemarken Turistforening, Stange krets.

Bruk #fysakstange for å dele dine turbilder og delta i konkurransen om månedens og årets turbilde i Stange. 

Last ned turkartet her

10 turer i Stange 2018

Post 1  -  Gjellberget

Parker ved Tangen stasjon.  Gå over jernbanebrua og gå ned til venstre på stien som følger langs Dammen. Følg skiltingen mot Gjelberget.  Du kan velge å gå opp på sørsiden eller nordsiden av berget.  Sørfra er korteste og bratteste veg – 1,3 km.  Du kan lage en rundtur ved å følge stien videre nordover for så å svinge av til høyre på traktorvegen og gå østsiden tilbake til utgangspunktet.  Du forlenger da hele turen med ca 1 km.  Posten ligger på et flott utsiktspunkt med utsyn mot Mjøsa og Skreibergene.

Post 2 – Åkershagan

Parker ved Vikasenteret sør for Stangebrua. Følg østover langs veien nærmest Åkersvika i ca. 300 m. Ta av gangsti til venstre som følger mjøskanten østover mot posten som ligger på en liten odde 700 m fra parkering. Gå tilbake samme veg eller følg stranda videre et stykke mot Migrasjonsmuseet før du vender tilbake langs Ottestadstien inne på Åkershagan-området.

Post 3 – Ved Gubberud

Parker ved dammen ved Heggsvoll gård der Ottestadstien krysser Vestbygdvegen. Følg Ottestadstien østover mot jernbanen i ca. 1,1 km. Posten er plassert ved brua over jernbanen. Du kan gå tilbake samme vei eller følge Ottestadstien mot rv 222 og videre mot E6, langs Åkersvika, gjennom Sandvika, Atlungstad og til utgangspunktet. Ottestadstien er totalt 16 km lang.

Post 4 – Stasjonsstien ved Tallbergroa

Parker ved Stangehallen hvor Stasjonsstien passerer ca. 3 km vest for E6. Følg Stasjonsstien i snaue 4 km sørover gjennom boligfeltet i Navneberget, videre inn i Våletjern naturreservat, forbi Kjernlibakken og Våleøgarden. Pass på å følge vestre trasé av stien fram til et høydedrag ved Tallbergroa. Fra posten kan du enten følge samme sti tilbake eller fortsette videre i stinettet.

Du kan enten velge retur samme vei du kom eller følge stinettet videre til en rundtur i området før du vender tilbake til utgangspunktet.

Post 5 – Romsæterberget

Kjør E6 til Strandlykkja hvor du tar av rv 228 til Trautskogen/ Odalen. Etter ca. 5 km ta av til venstre inn i Dangelbuvegen mot Nordre Spitalen. Parkering 100 m innafor bommen. Følg sti nordover i forholdsvis god stigning det meste av turen - høydeforskjell fra parkering til toppen er snaue 150 m - og posten ligger på 586 m.o.h. Avstand fra parkering til posten er snaue 3 km. Gå tilbake samme sti som du kom. Ta gjerne med kikkert og nyt utsikten! Turen er tilrettelagt av Espa Turstilag som for øvrig skal ha en fellestur til Romsæterberget tirsdag 28. august med Lena Maurdalen som turleder.

Post 6 – Storhaugbåtstøa ved Harasjøen

Fysakposten kan nås fra to startpunkter (kartet viser alt 2).
Alt 1: Parkering på Kumyrholen. Ta av fv 24 ved Støa og kjør østsiden av Harasjøen i snaue 6 km fram til parkering. Gå merket sti vestover fra Kumyrholen i vel 2 km fram til Haugstøa ved sjøen. Følg samme sti tilbake som du kom.

Alt 2: Parkering ved Sjøenden. Ta av fv 24 mellom Støa og Malungen til venstre ved skilt mot Støa. Kjør 1,5 km fra avkjøring til P. Gå merket sti nordover langs sjøen i ca. 1,5 km fram til posten.

Dette er lette turer for små og store. Haugstøa er særdeles fin å raste ved - ta med niste og nyt synet av Harasjøen! Stiene er den gamle Strandvegen som var ferdselsåra langs sjøen før vegen kom på 1920-30 tallet. Turen er tilrettelagt av Romedal Almenning Turstilag (RAT).

Post 7– Bloksberg i Vallset

Til parkering kjører du fv 224 fra Gata mot Tangen i ca. 2,5 km. Sving av til venstre opp Fossbakka og kjør 1,2 km, sving til venstre igjen og kjør Fossbergvegen ca. 0,5 km til parkering. Følg sti sørover fra parkering hvor det er skiltet til Millomriksen og videre Fossbergmyrrunden. Det er satt opp skilt til Fysakposten som ligger en snau kilometer fra parkering. Bloksberg, som denne trivelige kvilebua blir kalt, er satt opp av Oddmund Rønningsbakken. Du kan gå samme sti tilbake eller fortsette runden om Fossbergstormyra hvor en ser rester etter torvproduksjon. Hele runden forlenger turen med ca. 1 km. Turen er tilrettelagt av Vallset Kulturstier.

Post 8 - Snippen rasteplass

Alt. 1: Parker ved Løkenkvern bru over Svartelva. Gå noen meter langs vegen mot Breidablikk skole før du tar av mot venstre og går langs merka sti mot Horne bru ca. 500 m. Snippen rasteplass ligger noen få meter fra stien helt nede ved Svartelva.

Alt. 2: Parker ved Horne bru eller i sentrum (vist på kartet). Nord for brua følger du blåmerkene på Elvevegen og går stien videre i retning Løkenkvern bru. Turen er ca. 1,3 km én veg. Når du først er på Ilsengstiene, bør du unne deg å gå en litt lengre tur, f.eks. runden over Starene og Horne gård (se Svartelvrunden på ut.no). Denne turen er omkring 5 km lang. Turen er tilrettelagt i samarbeid med Ilsengstiene.

Post 9 -Bygdeberget

Kjør til Åsbygda (Hekne skole) og følg Sjøvegen, deretter Gæddvegen til Sigfridstad. Husk å lukke grinda når du kjører inn på parkeringsplassen. Følg blåmerket sti og ta til venstre i det første stikrysset. Følg stien ca. 2,2 km til posten. Tilbake til bilen kan du gå på vestsiden av Bygdeberget. Følg den blåmerka stien forbi Attfunnrud, Bygdebergskoia og tilbake mot Sigfridstad (ca. 3,3 km)

Post 10 - Ihleberget

Fra Stange sentrum kjører du mot Store Ree, men tar av mot høyre ved Såstad og følger Såstadvegen videre ca. 1 km. Fra parkeringsplassen velger du stien mot høyre og følger merkinga fram til bygdeborgen på Ihleberget. Du kan velge samme veg tilbake eller gå en runde der du fortsetter sørøstover fra Ihleberget. Etter et lite stykke svinger stien brått til venstre, og du går nordover gjennom dype skoger og svære hogstflater (her kan det bli litt gjengrodd utpå sommeren). Den korteste atkomsten er på 0,8 km mens vegen tilbake er på 1,2 km. I den brå svingen på stien kan du gå videre på umerka sti fram til enda en bygdeborg på Tittberget. Denne ekstraturen er en knapp km tur/retur.