Dette er en liten veiledning som viser noen teknologier og tjenester som finnes for å få bredbånd der man bor. Stange kommune kan ikke anbefale en leverandør fremfor en annen, men vi kan forsøke å gi dere noen tips hvor informasjonen finnes.

Informasjon om leverandører etc. kan du finne her:

Den digitale infrastrukturen i Norge skiller seg fra annen infrastruktur som veier, vann og avløp ved at den bygges ut, eies og driftes av private aktører i markedet. Kommunen vil derfor ikke ha de samme pliktene eller virkemidlene til å påvirke utbyggingen av den digitale infrastrukturen som kommunen har på den øvrige infrastrukturen.

Samtidig må kommunen forholde seg til de mål regjeringen setter mht. digital kommunikasjon med sine innbyggere, så vel som næringsliv. Kommunen er bundet av regler for offentlige anskaffelser i forbindelse med utbygging i egen regi. Av denne grunn vil det være problematisk for kommunen selv å drifte eller etablere en slik infrastruktur som de private aktørene skal levere tjenester på. Dette gjelder også tjenester som opprettes med midler fra kommune eller stat. Slike ordninger må være i tråd med regler for offentlig støtte og annet relevant regelverk, og være i tråd med de bestemmelser EFTAs Overvåkningsorgan (ESA) skal håndheve.

Det finnes i dag flere tilbud til de som ikke har et tilfredsstillende bredbånd i sine boliger. Stange kommune kan ikke reklamere eller gi preferanser på hva eller hvem som er best. De fleste elektrobutikker og nettbutikker for datautstyr har utstyret man trenger. Bor du på et sted hvor det ikke tilbys bredbånd via fiber eller kabel-tv nett så kan andre teknologier være et alternativ. Disse er tilgjengelig fra en rekke forskjellige leverandører.

Radioaksess – benytter radio frekvenser for trådløs overføring av signaler mellom abonnentene og operatørenes basestasjoner. Radioløsninger gir mindre kapasitet enn fiber, men i utgangspunktet noe større kapasitet enn dagens løsninger via ”telefonlinjer”. Løsningen krever fri sikt mellom stasjonene, hastigheten kan påvirkes av vær og vind og hvor mange som er koblet opp mot en basestasjon.

Satellitt – bredbåndskommunikasjon over satellitt er i sterk utvikling, og har fortrinn i områder med spredt bosetting. Slik kommunikasjon er kostbar, men kostnadene er stadig synkende. Svakheten ved denne er at signalene skal sendes fra ditt hus, opp til satellitten og ned til bakken igjen, dette vil gi lengre svartid enn ved bruk av tradisjonell forbindelse. Svartid påvirkes også av signalstyrke. Dette kan medføre at IP telefoni og strømme tjenester ikke fungerer optimalt. Løsningen kan i dag bruke samme Parabol antenne som for TV.

Mobil – bredbåndskommunikasjon via det mobile telenettet. Dette er det raskest voksende markedet i dag da smart telefoner, nettbrett etc. har blitt alle manns eie og alle er tilgjengelige over alt til enhver tid. Svakheten er at nyere hus i dag ofte bygges med materialer som hindrer mobile signaler å trenge gjennom vinduer og vegger.

Det finnes antenneløsninger for den mobile bredbåndsruteren som man kan sette på utsiden av veggen for å bedre signalene inne i huset. Det er viktig å sjekke dekningen på 4G både utendørs og innendørs der man bor før man velger en slik løsning. Har du god utendørsdekning men dårlig innendørs dekning så bør man sjekke at bredbåndsruteren støtter utendørs antenner.

I eldre hus kan det være nok å sette den mobile bredbåndsruteren i et vindu for å få gode signaler.

De fleste leverandører av mobile tjenester har tilbud på denne type løsninger. Selve nettene leveres av tre leverandører og der finner man også dekningskart for sitt område. De andre leverandørene leier seg inn på nettene til disse tre.

Pris / kapasitet / hvem som kan levere der du bor varierer så litt undersøkelser kan svare seg.

Her er lenker til ulike dekningskart: