Fra 1. januar 2015 ble Stange kommune pålagt å kreve elektronisk faktura fra sine leverandører. Dette innebærer at alle leverandører må sende faktura/ kreditnota på EHF (Elektronisk Handels Format).

Stange kommune aksepterer ikke at en leverandør sender faktura i PDF format på e-post.

Vi ha fakturaen som elektronisk faktura. 

Elektronisk Handels Format (EHF)

Elektronisk faktura er en faktura i et strukturert dataformat som overføres elektronisk fra selger til kjøper og som kan importeres i kjøpers økonomisystem og behandles maskinelt. Elektronisk handelsformat (EHF) er en ressurseffektiv og rask måte å sende og motta elektroniske fakturaer på.

Alle som kan motta faktura i EHF-formatet er registrert i ELMA-registeret

EHF-standarden er forankret i Forskrift om IT-standarder i offentlig forvaltning

Det er tre typer systemer for å sende og motta faktura

  1. Økonomisystemer
    De fleste økonomisystemer kan lage, sende og motta EHF-faktura -Disse økonomisystemene håndterer EHF-faktura.
  2. Web - fakturaportal (link) hjelper deg å sende dine fakturaer.
  3. Bedriftsnettbank (link) kan lage, sende og motta EHF-faktura. Kontakt banken din for et tilbud.

Les mer om elektroniske handelsformat på disse nettsidene:

Viktig informasjon som SKAL stå på faktura/ i filen:

Ressursnummer (et 6-sifret tall som begynner på 5), kun dette nummer plasseres i feltet ”Deres ref”

Fakturaadressen til Stange kommune:

Den elektroniske fakturaadressen er lik organisasjonsnummeret - 970 169 717

Fakturadresse:  
Fakturamottak
Postboks 214
2336 Stange

 

Har du spørsmål?

Ta kontakt med regnskapsavdelingen regnskapsavdelingen@stange.kommune.no, telefon 902 71 278