Du kan også sende ditt forslag til Stange kommune, pb 214, 2336 Stange eller epost post@stange.kommune.no

Les mer om Stangeprisen her...

Forslag til Stangeprisen

Navn på kandidaten som bør motta prisen
Skriv en begrunnelse for hvorfor akkurat denne personen/personene bør motta prisen
Skriv inn ditt navn her
Vedlegg til forslaget