Her finner du lenker til aktuelle nettsider:

http://statped.no/temaer/tidlig-innsats/ : Statlig spesialpedagogisk tjeneste (Statped) nettside om å oppdage ulike vansker, og aktuelle tiltak i forhold til disse.

http://www.tidliginnsats.no/ : Tidliginnssats.no er et åpent digitalt verktøy for enkel tilnærming i arbeidet med barn og unge man er bekymret for

http://mhfa.no/ressurser/fysisk-aktivitet-i-barnehagen/ : Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet. Fysisk aktivitet i barnehagen, idéer og erfaringer.

http://mhfa.no/anbefalinger-om-fysisk-aktivitet-for-barn-og-ungdom/ : Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet. Anbefalinger om fysisk aktivitet for barn og ungdom

https://helsenorge.no/trening-og-fysisk-aktivitet/aktiviteter-for-barn-i-ulike-aldre/ : Nasjonale anbefalinger om fysisk aktivitet på de ulike alderstrinn, 0-18 år. Motorisk utvikling.

http://barnehage.no/pedagogikk/2016/01/tidlig-innsats--maa--prioriteres : Barnehage.no, side om viktigheten av tidlig innsats, ved Grete Helle fra Ringer i vann", driver virksomhetsutvikling i barnehager og skoler.

https://forskning.no/psykiske-lidelser-barn-og-ungdom-pedagogiske-fag-skole-og-utdanning-2012/05/tidlig-innsats : Om adferdsvansker og tidlig innsats, Universitetet i Stavanger

http://www.smabarnsforeldre.no/30-tips-til-kjekke-uteaktivitetar/ : Tips til tur- og utendørsaktiviteter