Stange kommune har noen digitale skjemaer, hvor du kan fylle ut å sende inn direkte fra nettsiden. Skjemaet går da direkte til vårt postmottak, og du vil få en tilbakemelding via e-post når vi har mottatt det.

VI har også noen som kan fylles ut på nett, men ikke sendes digitalt. TIl slutt har vi PDF-skjemaer som du må printe ut og fylle ut før de sendes i posten til Stange kommune, Postboks 214, 2336 Stange

Skjemameny

Administrasjon og politikk

Barn og unge

Bolig, næring og samfunnsutvikling

Helse og omsorg

Kultur, idrett og fritid

Teknisk og miljø

Skjemaer A-Å Samleside

Spørsmål vedr. våre skjemaer kan rettes til informasjonssenteret, tlf 62 56 20 00