Skjema

Klage på enkeltvedtak
Klage på kommunal tjeneste
Parkeringstillatelelse for forflytningshemmede
Skjenkebevilling - søknad om bevilling for lukket selskap (ambulerende)
Skjenkebevilling – søknad om endrede vilkår for en enkel anleding (når søker allerede har bevilling)
Serveringsbevilling - søknad 
Serveringsbevilling - VEILEDNING
Skjenkebevilling - søknad om bevilling for åpent arrangement (enkelt, bestemt anledning
Skjenkebevilling - VEILEDNING
Salgsbevilling – søknad om bevilling til salg av alkoholholdig drikk gruppe 1
Bevilling til salg av alkoholholdige drikk - VEILEDNING
Omsetningsoppgave for alkohol (salgsbevilling)
Omsetningsoppgave for alkohol (skjenkebevilling)
Skjenkebevilling – søknad
TT-kort (Hedmark trafikk)
Vigsler - søknad om borgelig vigsel
Vigsler - ettersending av prøveattest