Mjøsbyen er et samarbeid om felles areal- og transportstrategi for området rundt Mjøsa - både et prosjekt, og en samarbeids- og utviklingsarena.

Samarbeidet ble formulert som ambisjoner i de regionale planstrategiene i Hedmark og Oppland 2016-2020. Arbeidet drar på samordnet areal- og transportstrategi som er utarbeidet for Osloregionen i 2016. Prosjektet skal samle slagkraft i regionen, og bidra til den regionforstørrende effekten god samordnet transportinfrastruktur kan oppnå. Et av målene er å i større grad oppnå en felles bo- og arbeidsregion i Mjøsbyen, til kontrast fra de tre separate bo- og arbeidsregionene som finnes i dag. Prosjektet er også et innledende samarbeid mellom Hedmark og Oppland fylkeskommuner i forkant av sammenslåingen.

Areal- og transportstrategien nærmer seg sluttføring, og forslaget planlegges lagt ut på høring i januar 2019.

 

Representanter for Mjøsbyen holdt en innledende presentasjon om samarbeidet i Stange kommunes Planutvalg den 27 februar 2018. Presentasjonen kan leses her:

Mjøsbyen

 

 

 

 

En introduksjon til hovedmålene og prosjektorganiseringen kan leses her:

 

Felles ATS Mjøsbyen

 

 

 

 

 

 

 

Finn mer informasjon, kunnskapsressurser med mer på Mjøsbyens egne hjemmesider.

 

Hedmark Fylkeskommune orienterer om målene med Mjøsbyen:

Mjøsbyregionen skal bli mer attraktiv

Mer informasjon om Mjøsbyen kan finnes på Oppland Fylkeskommunes hjemmesider:

Mjøsbyen skal styrke Innlandet