Skjema

Barnehage - søknad om plass
Barnehage - redusert betaling PDF
Bekymringsmelding barnevernet - (fra offentlig ansatt) PDF
Bekymringsmelding barnevernet - (fra privatpersoner) PDF eller word 
Eksamen/heldagsprøve - søknad om særskilt tilrettelegging
Fravær - krav om sletting av gyldig fravær (grunnskole) 
Fremmedspråk/fordypning/arbeidslivsfag - påmelding eller søknad om å bytte
Grunnskole - innmelding 1. trinn 
Grunnskoleopplæring (ordinær) for voksne - søknad 
Karakterer - klage 701525 
Ledsagerbevis PDF
Leksehjelp - Påmelding/endring/avmelding 
Logoped - henvisningsskjema - Grunnskole
Logoped - henvisningsskjema - barnehage
NAV - Ditt Nav
Omsorgslønn - PDF
Permisjon fra undervisning - søknad
Religionspregede aktiviteter i skolen - melding om fritak 
Skole - melding om skolebytte ved flytting 
Skole - søknad om bytte av skole
Skole - valgfag - påmelding eller søknad om bytte 
Samtykke fra foresatte - skole-elevinformasjon
Stangehjelpa PDF
Støttekontakt - søknad om å få PDF 
Støttekontakt - søknad om å få bli
Utdanningslegat - Stange og Ottestad prestegjeld PDF