Skjema

Barnehage - søknad om plass
Barnehage - redusert betaling PDF
Bekymringsmelding barnevernet - (fra offentlig ansatt) PDF
Bekymringsmelding barnevernet - (fra privatpersoner) PDF eller word 
Eksamen/heldagsprøve - søknad om særskilt tilrettelegging
Fravær - krav om sletting av gyldig fravær (grunnskole) 
Fremmedspråk/fordypning/arbeidslivsfag - påmelding eller søknad om å bytte
Grunnskoleopplæring (ordinær) for voksne - søknad 
Karakterer - klage 701525 
Ledsagerbevis PDF
Logoped - henvisningsskjema - Grunnskole
Logoped - henvisningsskjema - barnehage
NAV - Ditt Nav
Omsorgslønn - PDF
Religionspregede aktiviteter i skolen - melding om fritak 
Skole - søknad om bytte av skole
Stangehjelpa PDF
Støttekontakt - søknad om å få PDF 
Støttekontakt - søknad om å få bli
Utdanningslegat - Stange og Ottestad prestegjeld PDF