Kommunedelplan for boligpolitikk 2021-2033 er nå på høring.

Planen ble vedtatt sendt til høring i  Det faste planutvalg den 11.05.2021. Høringsfrist er satt til 1. juli 2021.

Alle er velkomne til å komme med innspill. Merknader til planen kan sendes til Stange kommune, postboks 214, 2336 Stange, eller på epost post@stange.kommune.no. Merk eposten "Sak 18/2697 kommunedelplan for boligpolitikk".

Eventuelle spørsmål kan rettes til Ellen Klaveness på telefon 62 56 21 51 eller på epost ellen.klaveness@stange.kommune.no.

Kommunedelplan for boligpolitikk - høringsforslag 04.05.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommunedelplanen tar inn over seg det boligsosiale behovet, men dette sees i sammenheng med den generelle boligpolitikken. Planen tar for seg Stanges boligmarked i et lokalt og nasjonalt perspektiv, kommunens handlingsrom og virkemidler, den generelle boligpolitikken, boligsosiale forhold, og boligforvaltning og -organisering i Stange kommune.

Les mer om behovet for en kommunedelplan for boligpolitikk i Stange kommunes planstrategi 2017-2021
Les mer om overordnede strategier og mål, deriblant for boligpolitikken, i kommuneplanens samfunnsdel 2014-2026
Planprogrammet for kommunedelplan for boligpolitikk kan leses her. Saksfremlegg, saksprotokoll og vedlagte dokumenter til behandling av planprogrammet kan lastes ned fra Planutvalgsmøtet 30/11/2018

Planprogram boligpolitikk