Tidlig innsatsteam. Foto Frank HolmTidlig innsatsteam i Stange kommune er et lavterskeltilbud til barn i barnehagealder med utfordringer av ulik grad.

Teamet består av spesialpedagog, ergoterapeut og fysioterapeut.

Oppfølgingen fra teamet vil være individuelt tilpasset hvert enkelt barn. Kartlegging og tiltak skal gjøres i barnets nærmiljø. Hovedmålet er at det enkelte barn opplever å mestre sin hverdag både sosialt, språklig og motorisk. 

Veiledning av foreldre og personalet i barnehagen er en naturlig del av arbeidet.