Tidlig innsatsteam i Stange kommune er et lavterskeltilbud til barn i barnehagealder som har utfordringer innen fin- og grovmotorikk, språk og  hverdagsaktivitet. Teamet skal primært jobbe med barn der det er behov for oppfølging fra flere av våre fagpersoner.

Tidlig innsatsteam

Teamet består av fysioterapeut, ergoterapeut og spesialpedagog.

Oppfølgingen fra teamet vil være individuelt tilpasset hvert enkelt barn. Kartlegging og tiltak skal gjøres i barnets nærmiljø. Hovedmålet er at det enkelte barn opplever å mestre sin hverdag. 

Veiledning av foreldre og personalet i barnehagen er en naturlig del av arbeidet.