Planlegger du å gifte deg i nær fremtid?

Vi tar for øyeblikket ikke i mot nye bestillinger på vielser på bakgrunn av beredskapssituasjonen rundt koronaviruset, det gjelder også bestilling av vielser lenger frem i tid. Dette gjelder foreløpig frem til 14. april.

Hvis det er helt nødvendig å gjennomføre vielser i denne perioden, kan du likevel sende inn skjemaet lenger ned på siden, så vil vi kontakte deg. .

Vielser som allerede er bestilt vil foreløpig bli gjennomført som planlagt med nødvendige tiltak. Hvis du allerede har bestilt vielse vil du bli kontaktet av oss med mer informasjon

Vi håper på forståelse for dette, og legger ut informasjon på denne siden så snart tilbudet er tilgjengelig igjen.

Slik går dere frem:

1. Skjema må sendes til Skatteetaten

For å kunne vies i Stange kommune må dere sende oss en prøvingsattest fra Skatteetaten.

Her ser dere Skatteetatens veiledning om hvordan man går frem for å få en prøvingsattest:

Om vilkårene for å inngå ekteskap er innfridd, vil folkeregisteret utstede en prøvingsattest. Attesten er gyldig i fire måneder. Alle spørsmål knyttet til prøvingen må rettes til folkeregisteret ved ditt regionale skattekontor.

2. Ta kontakt med kommunen

Kommunale vigsler vil finne sted på rådhuset i kontortiden på ukedagene. Vigsler kan også finne sted en lørdag i måneden.  Vigslerne utarbeider i samarbeid med jus/politisk sekretariat en oversikt over aktuelle vigselsdatoer. Vigselstidspunktet på lørdager fastsettes etter forutgående dialog mellom brudefolket og vigslerne.  
 
Frist for å melde inn ønsker om vielser på lørdag må meldes minst 2 mnd før.  For perioden 1. juli – 30. august er fristen 1. mai.  

Vigsler i kommunal regi finner sted på rådhuset i formannskapssalen.  Det åpnes for at vigsler kan finne sted annet sted i kommunen, etter særskilt avtale med vigslerne. Det forutsettes at kostnader ved et annet vigselssted dekkes av brudeparet. 

Vi vil gjerne få informasjon om hvilket tidspunkt dere ønsker for vielsen, og om dere har noen spesielle ønsker for selve seremonien, for eksempel om dere vil utveksle ringer. Vi vil gjøre vårt beste for at dagen skal bli minnerik for dere.

I tillegg til tidsreservasjonen må vi motta den originale prøvingsattesten senest 14 dager før vielsen. Den kan dere enten velge at sendes direkte fra Folkeregisteret, eller dere kan selv sende den inn til: Stange kommune, Postboks 214, 2336 Stange. Prøvingsattesten kan også leveres i skranken i rådhuset.

Bekreftelse av tid for vielse vil bli sendt til din digital postkasse, eventuelt til din folkeregistrerte adresse om du har reservert deg mot elektronisk post.

3. Hva koster det?

Borgerlig vigsel i Stange rådhus er gratis og åpen for alle uansett bostedskommune.

4. Vielsen

Brudefolk, forlovere og gjester bør møte opp 10-15 minutter før oppsatt tid. Dere må sørge for at det er to vitner til stede under seremonien. Dette kan være forloverne, men det kan også være to andre myndige personer.

Vielsen kan skje på norsk eller engelsk. For andre språk må dere selv sørge for kvalifisert tolk.

Seremonien varer i 10-15 minutter. Selve vielsen foregår ved at vigsleren leser en fastsatt tekst for borgerlig vigsel. Deretter blir dere spurt om dere vil ha hverandre til ektefeller. Så erklærer vigsleren dere som ektefolk. Til slutt undertegner dere, vitnene og vigsleren vigselsprotokollen.

Dere vil få med dere en midlertidig vigselsattest. Endelig vigselsattest utstedes av Folkeregisteret og ettersendes til dere.

Dere kan gjerne ha kunstneriske innslag under seremonien. Gi beskjed på forhånd om dette. Det samme gjelder om dere ønsker å utveksle ringer.

Fotografering kan skje under og etter vielsen.

Disse har vigselsmyndighet i Stange kommune:

  • Nils A. Røhne, ordfører
  • Paal Ravnaas, varaordfører

Har dere noen spørsmål? Ta kontakt med Camilla Amble Sæther, telefon 62562091