Planlegger du å gifte deg i nær fremtid?

Du/dere kan fortsatt bestille tid for vielser i rådhuset, men på grunn av situasjonen rundt koronaviruset, må vielsene gjennomføres med noen nødvendige tiltak i en periode fremover.

Våre smitteverntiltak:

 • Antall gjester, i tillegg til vitnene til seremonien, bestemmes av gjeldende korona-regler for arrangement.
 • Det må sendes en oversikt over navn og telefonnummer til alle som skal delta. Oversikten må vi ha senest to dager før vielsen.

 • Hvis det er endringer på denne etter det, må vi få beskjed før vielsen starter.

 • Oversikten oppbevares i 10 dager etter vielsen. Dette er fordi smitteoppsporingen raskt skal kunne definere nærkontakter ved en eventuell smitte. Etter 10 dager makuleres oversikten.

 • Oversikten skal sendes til post@stange.kommune.no eller leveres i skranken i rådhuset.

 • Dersom noen er syke, har luftveissymptomer, eller er i karantene, kan de ikke delta under seremonien.

 • Alle deltakere må bruke hånddesinfeksjon når de kommer til rådhuset. Det er også tilgjengelig hånddesinfeksjonsmiddel i formannskapssalen.

 • Avstandsreglene er ivaretatt, og alle som skal delta i seremonien, må sitte på anviste plasser.

 • Det er ikke mulig å være igjen i formannskapssalen etter at vielsen er over.

 • Reglene våre vil til enhver tid måtte være i tråd med det som gjelder for arrangører generelt.


Slik går dere frem:

1. Skjema må sendes til Skatteetaten

For å kunne vies i Stange kommune må dere sende oss en prøvingsattest fra Skatteetaten.

Her ser dere Skatteetatens veiledning om hvordan man går frem for å få en prøvingsattest:

Om vilkårene for å inngå ekteskap er innfridd, vil folkeregisteret utstede en prøvingsattest. Attesten er gyldig i fire måneder. Alle spørsmål knyttet til prøvingen må rettes til folkeregisteret ved ditt regionale skattekontor.

2. Ta kontakt med kommunen

Kommunale vigsler vil finne sted på rådhuset i kontortiden på ukedagene. Vigsler kan også finne sted en lørdag i måneden. Vigselstidspunktet på lørdager fastsettes etter forutgående dialog mellom brudefolket og vigsleren.  
 
Frist for å melde inn ønsker om vielser på lørdag må meldes minst 2 mnd før.  For perioden 1. juli – 30. august er fristen 1. mai.  

Vigsler i kommunal regi finner sted på rådhuset i formannskapssalen.  Det åpnes for at vigsler kan finne sted annet sted i kommunen, etter særskilt avtale med vigslerne. Det forutsettes at kostnader ved et annet vigselssted dekkes av brudeparet. 

Vi vil gjerne få informasjon om hvilket tidspunkt dere ønsker for vielsen, og om dere har noen spesielle ønsker for selve seremonien, for eksempel om dere vil utveksle ringer. Vi vil gjøre vårt beste for at dagen skal bli minnerik for dere.

I tillegg til tidsreservasjonen må vi motta den originale prøvingsattesten senest 14 dager før vielsen. Den kan dere enten velge at sendes direkte fra Folkeregisteret, eller dere kan selv sende den inn til: Stange kommune, Postboks 214, 2336 Stange. Prøvingsattesten kan også leveres i skranken i rådhuset.

Bekreftelse av tid for vielse vil bli sendt til din digital postkasse, eventuelt til din folkeregistrerte adresse om du har reservert deg mot elektronisk post.

3. Hva koster det?

Borgerlig vigsel i Stange rådhus er gratis og åpen for alle uansett bostedskommune.

4. Vielsen

Brudefolk, forlovere og gjester bør møte opp 10-15 minutter før oppsatt tid. Dere må sørge for at det er to vitner til stede under seremonien. Dette kan være forloverne, men det kan også være to andre myndige personer.

Vielsen kan skje på norsk eller engelsk. For andre språk må dere selv sørge for kvalifisert tolk.

Seremonien varer i 10-15 minutter. Selve vielsen foregår ved at vigsleren leser en fastsatt tekst for borgerlig vigsel. Deretter blir dere spurt om dere vil ha hverandre til ektefeller. Så erklærer vigsleren dere som ektefolk. Til slutt undertegner dere, vitnene og vigsleren vigselsprotokollen.

Dere vil få med dere en midlertidig vigselsattest. Endelig vigselsattest utstedes av Folkeregisteret og ettersendes til dere.

Dere kan gjerne ha kunstneriske innslag under seremonien. Gi beskjed på forhånd om dette. Det samme gjelder om dere ønsker å utveksle ringer.

Fotografering kan skje under og etter vielsen.

Disse har vigselsmyndighet i Stange kommune:

 • Nils A. Røhne, ordfører
 • Paal Ravnaas, varaordfører
 • Kommunedirektør Kaija Eide Drønen
 • Kommuneadvokat Anborg Bogsti

 

Har dere noen spørsmål? Ta kontakt med Camilla Amble Sæther, telefon 476 98 685.