Aktivitetskalenderen er under arbeid, og det kommer stadig nye aktiviteter. Meld inn aktiviteter og endringer til Gry.Bjorke@stange.kommune.no

 

           ROMEDAL/

        VALLSET

       STANGE/    

        TANGEN

       OTTESTAD
Mandag

Romedal og Vallset Husflidslag har åpent på Egerom kl 18.00-21.00. Veving,annet håndarbeid og sosialt samvær. Kaffespleis. Kontaktperson: Anne Kari Bryhni Tlf: 995 74753.

 

Ottestad frivilligsentral har kontortid og er åpen for besøk mandag til fredag kl 10.00-14.00.

Tlf:625 76179.

 

Vallset bo- og servicesenter.

«Trim med Thea» kl 11.00-11.30

Tjukkasgjengen  går turer fra Tingvoldtorget mandag til torsdag kl 19.00. Kontaktperson: Marita Karlsen Tlf: 412 53271

Formiddagstreff for kvinner i Ottestad Frivilligsentral kl 11.00-13.00 i regi av Frivilligsentralen og Stange Røde kors. Språktrening, kaffe og sosialt samvær.

 

 

Tangen Damekor øver på Tangen skole kl.18.30-21.00.

Kontaktperson: Gunvor Stemkjær 452 46048 eller e-post: gunvor14@gmail.com

Åpent for nye. Dirigent:

Anneli Hetta.

 

Motivasjonsgruppe og tur med oppmøte i Ottestad frivilligsentral kl 11.00 i regi av Diabetesforbundet i Hamar og omland. Kaffeservering. Kontaktperson: Tove Mette Pedersen tlf: 936 78516

 

 

Stange rådhus,Seniordans kl 11.00-13.00. Åpent for flere. Kontaktperson: Marita Ramstad Tlf:907 82488

 

 

 

LHL Stange, har gågruppe   ut fra Østgård aktivitetssenter   kl 10.00

Kontaktperson: Oddrun Mathisen Tlf: 456 04010

 
  

 

 

 

Tirsdag

Nærmiljøsentralen for Romedal og Vallset har kontortid tirsdager og torsdager kl 10.00-14.00

Tlf: 625 77670

 

 

Ottestad frivilligsentral har kontortid og er åpen for besøk mandag til fredag kl 10.00-14.00.  Tlf:625 76179.

 

«Ut på tur» fra Tallholen tirsdag kl 10.30. I regi av Nærmiljøsentralen for Romedal og Vallset. Kaffe og vafler.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onsdag

"Høgsdagskaffe" i Kirkestua i Vallset annenhver onsdag kl.11-13. Ved spørsmål eller behov for skyss kontakt Erik Norstad Tlf: 901 86184.

 

Nærmiljøsentralen på Tangen menighetshus har kontortid  kl 10.00 - 14.00.Tlf: 930 45772. Annenhver onsdag, med unntak, er det «onsdagstreff» med salg av kaffe og vafler.

 

 

Ottestad frivilligsentral har kontortid og er åpen for besøk mandag til fredag kl 10.00-14.00. Tlf:625 76179.

  

Hobbytreff på Tangen.

Kl. 18.00-21.00

Strikking og andre håndarbeidsaktiviteter etter eget ønske. Oppmøtested annonseres på HA tavla. Åpent for alle! 

Kontaktperson: Kjerstin Iren Berntsen. Tlf: 911 39679

 

 

Gå/trillegruppe i regi av Romedal & Vallset Røde Kors. Møtes til kaffe på Tallhorn etter endt tur kl 12.00. Ved spørsmål kan Astrid Thingstad kontaktes, tlf: 984 84445.

 

Ottestad frivilligsentral har turgruppe kl. 10.30. Turen er på rundt en time. Åpent for alle.

 

 

Seniorcurling og rullestolcurling i Stange curlinghall kl.10.00-13.00.

Klubbtelf: 416 19010

 

 

Torsdag

Nærmiljøsentralen i Romedal og Vallset har kontortid tirsdager og torsdager kl 10.00-14.00

Tlf: 625 77670

 

Ottestad frivilligsentral har kontortid og er åpen for besøk mandag til fredag kl 10.00-14.00.  Tlf:62576179.

 

Leseombud leser på Vallset bo- og servicesenter fra kl 15.25 til 16.25. Kontaktperson: Gry Bjørke Tlf 482 43446

 

 

 

 

 

 

 

Fredag

Gå/ trilletur i regi av Romedal og Vallset Røde Kors ut fra Vallset bo- og servicesenter kl 11.00. Møtes til kaffe i fellesareal etter endt tur.
 

 

Ottestad frivilligsentral har kontortid og er åpen for besøk mandag til fredag kl 10.00-14.00.  Tlf:625 76179.

Lørdag