Aktivitetskalenderen er under arbeid, og det kommer stadig nye aktiviteter. Meld inn aktiviteter og endringer til Gry.Bjorke@stange.kommune.no

 

           ROMEDAL/

        VALLSET

       STANGE/    

        TANGEN

       OTTESTAD
Mandag

Romedal og Vallset Husflidslag har åpent på Egerom kl 18.00-21.00. Veving,annet håndarbeid og sosialt samvær. Kaffespleis.

Østgård aktivitetssenter på Stange har åpen kafe mandag –fredag kl 10.00-14.00.

Kontaktperson: Henny

Harms tlf: 95237248.

Ottestad frivilligsentral har kontortid og er åpen for besøk mandag til fredag kl 10.00-14.00.

Tlf:62576179.

 

Vallset bo og servicesenter.

«Trim med Thea» kl 11.00-11.30

Tjukkasgjengen  går turer fra Tingvoldtorget mandag til torsdag kl 19.00

Formiddagstreff for kvinner i Ottestad Frivilligsentral kl 11.00-13.00 i regi av Frivilligsentralen og Stange røde kors. Språktrening, kaffe og sosialt samvær.

 

 

Tangen Damekor øver på Tangen skole kl.18.30-21.00.

Åpent for nye. Dirigent:

Anneli Hetta.

 

Motivasjonsgruppe og tur med oppmøte i Ottestad frivilligsentral kl 11.00 i regi av Diabetesforbundet i Hamar og omland. Kaffeservering. Kontaktperson: Tove Mette Pedersen.

 

 

Stange rådhus, Stange Seniordans kl 11.00-13.00. Åpent for flere.

Kjonerudkafeen i Ottestad er åpen fra kl 11.00-13.00

 

 

LHL Stange, har gågruppe   ut fra Østgård aktivitetssenter   kl 10.00

 

 

Tirsdag

Nærmiljøsentralen i Romedal og Vallset har kontortid tirsdager og torsdager kl 10.00-14.00

Tlf: 625 77670

Tjukkasgjengen  går turer fra Tingvoldtorget mandag til torsdag kl 19.00

 

Tirsdagstreff ved Ottestad bo og servicesenter kl.11.00 Underholdning og liten bingo.

3 siste tirsdager i mnd.

 

«Ut på tur» fra Tallholen tirsdag kl 10.30. I regi av nærmiljøsentralen for Romedal og Vallset. Kaffe og vafler.

Østgård aktivitetssenter på Stange har åpen kafe mandag –fredag kl 10.00-14.00.

Kontaktperson: Henny   Harms tlf: 95237248.

Groove og Yin yoga i gymsalen på Åkershagan tirsdag kl 17.45. Kontaktperson Åse M Nordahl tlf: 993 77754.

 

Romedal Brigdeklubb spiller på Ilseng samfunnshus tirsdager kl 18.00.

Stavganggruppe for Stange Sør kl 11.00. Ta med mat    og kaffe. Åpent for flere vandrere. Kontaktperson: Mari Sletli     tlf 48053693.

Ottestad frivilligsentral har kontortid og er åpen for besøk mandag til fredag kl 10.00-14.00.  Tlf:62576179.

 

Trim og trivsel i regi av Ilseng pensjonistforening på Ilseng samfunnshus kl 11.00. Kafeen er åpen for alle fra kl 11.00.

 

 

 

Onsdag

"Høgsdagskaffe" i Kirkestua i Vallset annenhver onsdag kl.11-13. Ved spørsmål eller behov for skyss kontakt Erik Norstad tlf 90186184.

 

Nærmiljøsentralen på Tangen menighetshus har kontortid   kl 10.00 14.00.Tlf: 93045772. Annenhver onsdag, med unntak, er det «onsdagstreff» med salg av kaffe og vafler.

 Ottestad frivilligsentral har kontortid og er åpen for besøk mandag til fredag kl 10.00-14.00. Tlf:62576179.

 

Gå/trillegruppe i regi av Romedal & Vallset Røde Kors samles etter endt tur på Tallholen til kaffe og vafler. Ved spørsmål kan Astrid Thingstad kontaktes, tlf 6258325/ 98448445.

Østgård aktivitetssenter på Stange har åpen kafe mandag –fredag kl 10.00-14.00.

Det spilles bridge fra kl 11.00

Kontaktperson: Henny Harms tlf: 95237248.

 

Ottestad frivilligsentral har turgruppe kl. 10.30. Turen er på rundt en time. Åpent for alle.

 

 

Seniorcurling i Stange curlinghall kl.10.00-13.00.

 

 

Torsdag

Leseombudet leser for gruppe ved Vallset bo og servicesenter kl 11.

 

Strandlykkja bl kor øver på Mostu skole kl.18.30-20.30. Dirigent: Anneli Hetta.

 Åpent for nye!

 

Groove senior. Ottestad bo og servicesenter kl 10.30-11.00. Åpent for alle. Velkommen! Kontaktperson: Åse Nordstad Tlf:99377754.

 

Nærmiljøsentralen i Romedal og Vallset har kontortid tirsdager og torsdager kl 10.00-14.00

Tlf: 625 77670

Tjukkasgjengen går turer fra Tingvoldtorget mandag til torsdag kl 19.00

Ottestad frivilligsentral har kontortid og er åpen for besøk mandag til fredag kl 10.00-14.00.  Tlf:62576179.

 

Nærmiljøsentralen i Romedal og Vallset har kontortid tirsdager og torsdager kl 10.00-14.00

Tlf: 625 77670

 

Østgård aktivitetssenter på Stange har åpen kafe mandag –fredag kl 10.00-14.00.

Vevgruppe formiddag og ettermiddag

Kontaktperson: Henny Harms tlf: 95237248.

 

 

Fredag

Gå/ trilletur i regi av Romedal og Vallset Røde Kors ut fra Vallset bo og servicesenter kl 11.00. Møtes i kaffe ifellesareal etter endt tur.
 

Østgård aktivitetssenter på Stange har åpen kafe mandag –fredag kl 10.00-14.00.

Kontaktperson: Henny Harms tlf: 95237248.

Ottestad frivilligsentral har kontortid og er åpen for besøk mandag til fredag kl 10.00-14.00.  Tlf:62576179.

 

 

Bingo i regi av Stange Røde kors ved Stange helse og omsorgssenter 2 ganger per måned

 

Lørdag 

Internasjonal kafe på Vollbo i Stange kl.12.00-15.00. Alle vel møtt!

 

 

 

"Lørdagskaffe" i menighetshuset på Tangen kl.10-14. Alle er velkommen!