Aktivitetskalenderen er under arbeid, og det kommer stadig nye aktiviteter. Meld inn aktiviteter og endringer til Gry.Bjorke@stange.kommune.no

Last ned aktivitetskalenderen her.....