Aktivitetskalenderen er under arbeid, og det kommer stadig nye aktiviteter. Meld inn aktiviteter og endringer til Gry.Bjorke@stange.kommune.no

 

           ROMEDAL

​        ILSENG

        VALLSET

       STANGE /

   STANGE SØR  

        

      OTTESTAD
Mandag

Romedal og Vallset Husflidslag har åpent på Egerom kl 18.00-21.00. Veving,annet håndarbeid og sosialt samvær. Kaffespleis. Kontaktperson: Anne Kari Bryhni Tlf: 995 74753.

Østgård aktivitetssenter på Stange har åpen kafe mandag –fredag kl 10.00-14.00.​

Trim kl. 10.30 mandager

Kontaktperson: Henny

Harms Tlf: 952 37248.

 

Ottestad frivilligsentral har kontortid og er åpen for besøk mandag til fredag kl 10.00-14.00.

Tlf:625 76179.

 

Tjukkasgjengen  går turer fra Tingvoldtorget mandag til torsdag kl 19.00. Kontaktperson: Marita Karlsen Tlf: 412 53271

Formiddagstreff for kvinner i Ottestad Frivilligsentral kl 11.00-13.00 i regi av Frivilligsentralen og Stange Røde kors. Språktrening, kaffe og sosialt samvær.

 

 

Tangen Damekor øver på Tangen skole kl.18.30-21.00.

Kontaktperson: Gunvor Stemkjær 452 46048 eller e-post: gunvor14@gmail.com

Åpent for nye. Dirigent:

Anneli Hetta.

 

Motivasjonsgruppe og tur med oppmøte i Ottestad frivilligsentral kl 11.00 i regi av Diabetesforbundet i Hamar og omland. Kaffeservering. Kontaktperson: Aase Bergstrøm Henning tlf: 403 37949

 

 

Stange rådhus,Seniordans kl 11.00-13.00. Åpent for flere. Kontaktperson: Marita Ramstad Tlf:907 82488

 

 

 

LHL Stange, har gågruppe   ut fra Østgård aktivitetssenter  kl 09.30

Kontaktperson: Oddrun Mathisen Tlf: 456 04010

 
  

Trim og trivsel" sosialt treff og trim fra kl 10.30 til kl 12.00 på Espa kulturhus.

Kontaktpersoner: Inger Sleppen Tlf: 917 81733/ Mari Sletli Tlf: 480 53693

 

 

Tirsdag

Nærmiljøsentralen for Romedal og Vallset har kontortid tirsdager og torsdager kl 10.00-14.00

Tlf: 625 77670

Østgård aktivitetssenter på Stange har åpen kafe mandag –fredag kl 10.00-14.00.

Kontaktperson: Henny

Harms Tlf: 952 37248.

 

Ottestad frivilligsentral har kontortid og er åpen for besøk mandag til fredag kl 10.00-14.00.  Tlf:625 76179.

 

«Ut på tur» fra Tallholen tirsdag kl 10.30. I regi av Nærmiljøsentralen for Romedal og Vallset. Kaffe og vafler.

Stavgang sør i Stange kl 11.00. Ta med mat og kaffe. Åpent for flere vandrere.

Kontaktperson: Mari Sletli

Tlf: 480 53693

Tirsdagstreff ved Ottestad bo- og servicesenter kl.11.00 Underholdning og liten bingo.

3 siste tirsdager i mnd.

 

Trim og trivsel i regi av Ilseng pensjonistforening på Ilseng samfunnshus kl 11.00. Åpent for alle!

Kontaktperson: 

Anne Hilde Oustad

Tlf: 971 25767

Kafeen er åpen for alle fra kl 11.00

 

 

 

Romedal Brigdeklubb spiller på Ilseng samfunnshus tirsdager kl. 18.00 (spiller fra september frem til påske)

Kontaktperson: Arve Simensen Tlf: 957 77360

 


Trim i gymsalen på Åsbygda skole  kl 13.00-14.00. Avsluttes med sosialt samvær!

Følger skoleruta, starter igjen i august.

Kontaktperson: Dag O. Handstad Tlf:948 79755

 

 

 

 

 

 

Onsdag

"Høgsdagskaffe" i Kirkestua i Vallset annenhver onsdag kl.11-13. Ved spørsmål eller behov for skyss kontakt Erik Norstad Tlf: 901 86184.

 

Nærmiljøsentralen sør i Stange har kontor på Tangen menighetshus. Det er åpent hver onsdag  kl 10.00 - 12.00. Telefonvakt alle hverdager.Tlf: 930 45772.

Annenhver onsdag, med unntak, er det «onsdagstreff» med salg av kaffe og vafler fra kl 11.00-13.00

 

 

Ottestad frivilligsentral har kontortid og er åpen for besøk mandag til fredag kl 10.00-14.00. Tlf:625 76179.

  

Hobbytreff på Tangen samfunnshus

Kl. 18.00-21.00

Strikking og andre håndarbeidsaktiviteter etter eget ønske. Åpenfor alle! 

Kontaktperson: Kjerstin Iren Berntsen. Tlf: 911 39679

Trim med sosialt samvær 

kl 11.00-14.00, i gamle samfunnshuset i Ottestad (Ottestad ungdomsskole)

Kontaktperson: Dag O. Handstad Tlf:948 79755

 

Gå/trillegruppe i regi av Romedal & Vallset Røde Kors. Møtes til kaffe på Tallhorn etter endt tur kl 12.00. Ved spørsmål kan Astrid Thingstad kontaktes, tlf: 984 84445.

Østgård aktivitetssenter på Stange har åpen kafe mandag –fredag kl 10.00-14.00.

Det spilles bridge fra kl 11.00.​ Tar imot nye spillere!

Kontaktperson: Henny Harms Tlf: 952 37248.

​Hørselshjelper tilstede 1. og 3 onsdag i mnd kl 10.00- 12.00.

 

Ottestad frivilligsentral har turgruppe kl. 10.30. Turen er på rundt en time. Åpent for alle.

 

 

 

Seniorcurling og rullestolcurling i Stange curlinghall kl.10.00-13.00.

Klubbtelf: 416 19010

 

 

Torsdag

Nærmiljøsentralen i Romedal og Vallset har kontortid tirsdager og torsdager kl 10.00-14.00

Tlf: 625 77670

 

 Østgård aktivitetssenter på Stange har åpen kafe mandag –fredag kl 10.00-14.00.

Vevgruppe formiddag og ettermiddag.

​Engelsk muntlig kl 11.30-12.15. 

Kontaktperson: Henny Harms Tlf: 952 37248.

Ottestad frivilligsentral har kontortid og er åpen for besøk mandag til fredag kl 10.00-14.00. Strikkekafe fra kl 12 til 14. Tlf:62576179.

 

Leseombud leser på Vallset bo- og servicesenter. Kontaktperson: Gry Bjørke Tlf 482 43446

 

 

 

Møteplassen på Nærbutikken i Åsbygda

 kl 11.00-14.00

Trimaktivitet,sang, meditasjon, quiz og inviterte gjester fra lag og foreninger. Følger skoleruta, starter igjen i august.

Kontaktperson: Dag O. Handstad Tlf:948 79755T

 

 

 

Fredag

Gå/ trilletur i regi av Romedal og Vallset Røde Kors ut fra Vallset bo- og servicesenter kl 11.00. Møtes til kaffe i fellesareal etter endt tur.
 

Østgård aktivitetssenter på Stange har åpen kafe mandag –fredag kl 10.00-14.00.

Kontaktperson: Henny Harms Tlf: 952 37248.

Ottestad frivilligsentral har kontortid og er åpen for besøk mandag til fredag kl 10.00-14.00.  Tlf:625 76179.

Lørdag 

 

 

Søndag