«fra mottaker til aktiv deltaker» - fokus på koordinering av tjenester/tiltak.

Kommunedelplanen for helse- og omsorg 2016-2026.

 

Gry BjørkeAktivitetskontakten Gry Bjørke jobber med å ;

  • være bindeledd mellom de som ønsker å delta og de som arrangerer aktiviteter.
  • bidra til at flest mulig kan delta på aktiviteter i sitt nærmiljø og ut fra sine interesser.
  • samarbeide med frivillige lag og organisasjoner, samt kommunale tjenester for å kunne tilby varierte aktiviteter til kommunens innbyggere.
  • bidra til at informasjon om aktuelle aktiviteter er tilgengelig og oversiktlig for alle.
  • bidra til å opprettholde aktiviteter på Vallset og Ottestad bo- og servicesenter slik at dette fortsatt kan være aktive og gode møteplasser.

Eller ønsker du å starte opp med en aktivitet hvor flere kan samles?

Er dette noe som er interessant for deg eller for noen du kjenner er jeg å treffe på telefon 482 43 446 mandag, tirsdag og torsdag eller på mail: Gry.Bjorke@stange.kommune.no