Boligtilskudd til etablering av bolig skal bidra til å skaffe og sikre egnede boliger for vanskeligstilte på boligmarkedet. Boligtilskudd til etablering er sterkt behovsprøvd, og husstandens situasjon og økonomi er avgjørende.

Hvem kan få boligtilskudd til etablering av bolig?

Formålet med denne boligtilskuddsordningen er å hjelpe vanskeligstilte grupper med svak økonomi. Dette innebefatter i hovedsak funksjonshemmede, sosialt vanskeligstilte, flyktninger, eldre og unge i etableringsfasen.

Hva skal boligtilskuddet gå til?

Boligtilskuddet kan gå til hele eller deler av behovet for tilleggsfinansiering ved kjøp av selveier bolig eller bolig i borettslag. Tilskuddet kan fungere som en slags egenkapital og kan gis i tillegg til lån. Boligtilskudd kan også benyttes til refinansiering (behovsprøvd).

Hvordan søke boligtilskudd?

Dersom du ønsker å søke om boligtilskudd, anbefaler vi at du kontakter informasjonssentret i kommunen så tidlig som mulig. Her får du hjelp til å finne frem til de muligheter som finnes.