På Ottestad har vi en aktiv vennforening Her på Ottestad HO har vi en aktiv venneforening. De arrangerer hyggekvelder, jordbærfestivaler, baker julekaker og arrangerer konserter. De beriker både pasienter, pårørende og ansattes hverdag her på huset.

Formålet for venneforeningen 

  • Arbeide for trivsel og hygge for pasientene ved helse– og omsorgssenteret
  • Samarbeide med ledelse og de ansatte ved helse– og omsorgssenteret.
  • Støtte tiltak som fremmer kontakten mellom helse– og omsorgssenteret og de pårørende.

Styret

Leder: Randi Bakstad 62596001/90778881

Kasserer: Ole H. Gjørslie 41268514

Sekretær: Randi Bakstad 62596001/90778881

Styremedlemer: Kari Finstad og Birgit Ree- Lindstad

Ta kontakt med leder av venneforeningen om du ønsker å ta del i dette arbeidet.