snapkode

Ungdomshelsetjenesten skal arbeide forebyggende og helsefremmende. Ved akutt sykdom henvend deg til fastlege eller til Hedmarken legevakt, tlf. 116117. Bor du på hybel i kommunen, kan du komme for å få en vurdering av helsetilstanden og hvorvidt du må oppsøke annen helsehjelp. Vi kan hjelpe deg videre i hjelpeapparatet og samarbeider med andre instanser når det er nødvendig. Vi har taushetsplikt. Vårt tilbud er gratis for ungdom som bor eller oppholder seg i Stange kommune.

 

 

Følg oss på Snapchat! 

 

 

 

 

Her møter du:

ANne Lise Nilsen

helsesykepleier Anne Lise,
tlf 91742050

Nena

lege Nena
 

Unn-Therese

jordmor Unn-Therese,
tlf 94018540

 

Du kan snakke med oss om:

 • prevensjon
 • seksuelt overførbare infeksjoner
 • graviditet/abort
 • kropp og selvfølelse
 • forhold til venner, familie/kjæreste
 • angst, nedstemthet, spiseproblematikk
 • rusproblematikk
 • ...eller det du ønsker å snakke om

Tester vi tilbyr:

 • seksuelt overførbare infeksjoner
 • graviditet
 • rus etter avtale

Vi holder til i 2.etasje på Stange videregående skole. Velkommen!

Vi oppfordrer til at sensitive personopplysninger eller helseopplysninger ikke sendes via sms eller på mail.