Et gratis tilbud til all ungdom som bor eller oppholder seg i Stange kommune.

Adresse: Stange videregående skole, 2.etasje,
Ljøstadvegen 11, 2335 Stange. Mob. 917 42 050

Åpningstid: tirsdager kl 16 – 18 ( følger skoleruta)
Du trenger ikke å bestille time, men ønsker du det, kan du sende sms eller ringe.

Hvem er vi:
Lege Maria Skalleberg
Helsesykepleier Anne Lise Nilssen

Ungdomshelsetjenesten skal arbeide forebyggende og helsefremmende, og blir du akutt syk må du henvende deg til fastlegen eller til Hedmarken legevakt, tlf. 116117.
Bor du på hybel i kommunen, kan du komme for å få en vurdering av helsetilstanden og hvorvidt du må oppsøke annen helsehjelp. Vi kan hjelpe deg videre i hjelpeapparatet og samarbeider med andre instanser når det er nødvendig. Vi har taushetsplikt.

Du kan snakke med oss om:

  • prevensjon
  • seksuelt overførbare infeksjoner
  • graviditet/abort
  • kropp og selvfølelse
  • forhold til venner, familie/kjæreste
  • angst, nedstemthet, spiseproblematikk
  • rusproblematikk

Tester vi tilbyr:

  • seksuelt overførbare infeksjoner
  • graviditet


Velkommen!
Vi oppfordrer til at sensitive personopplysninger eller helseopplysninger ikke sendes via sms eller på mail.