Et gratis tilbud til ungdom som bor eller oppholder seg i Stange kommune.

Adresse: Stange videregående skole, 2. etasje

Åpningstid: tirsdager kl. 16–18 (følger skoleruta)
Du trenger ikke å bestille time, men ønsker du det, kan du sende sms eller ringe (917 42 050)

Her møter du

Anne Lise NIlsen  helsesykepleier Anne Lise Nilssen og lege Nena Mimic.

 

Ungdomshelsetjenesten skal arbeide forebyggende og helsefremmende. Ved akutt sykdom henvend deg til fastlege eller til Hedmarken legevakt, tlf. 116117. Bor du på hybel i kommunen, kan du komme for å få en vurdering av helsetilstanden og hvorvidt du må oppsøke annen helsehjelp. Vi kan hjelpe deg videre i hjelpeapparatet og samarbeider med andre instanser når det er nødvendig. Vi har taushetsplikt.

Du kan snakke med oss om:

  • prevensjon
  • seksuelt overførbare infeksjoner
  • graviditet/abort
  • kropp og selvfølelse
  • forhold til venner, familie/kjæreste
  • angst, nedstemthet, spiseproblematikk
  • rusproblematikk

Tester vi tilbyr:

  • seksuelt overførbare infeksjoner
  • graviditet
  • rus etter avtale

Velkommen!

Vi oppfordrer til at sensitive personopplysninger eller helseopplysninger ikke sendes via sms eller på mail.