Hedmarken landbrukskontor er et interkommunalt landbrukskontor for Hamar, Løten og Stange kommune. Kontoret ble etablert 1.januar 2009 på Landbrukssenteret på Blæstad.

Her deler vi lokaler med Hedmark Bondelag, Hedmark Landbruksrådgivning, Vang Almenning, Hedmarken Regnskap AS og Høgskolen i Hedmark, Blæstad.

I dag er vi 7 ansatte på kontoret med ulike arbeidsområder. Mer om oss og vår kontaktinformasjon finner du under "Ansatte" i høyre marg.

 

Aktuelle søknadsfrister

DatoSøknadsfrist for:
15.februarTilskudd til forebyggende og konfliktdempende tiltak, rovvilt

1.mars

Statstilskudd til skogsbilveger
Tilskudd til tiltak i beiteområder

15.marsSøknad om produksjonstilskudd del 1 (åpner 1.mars)
15.aprilSMIL (Spesielle miljøtiltak i jordbruket)
15.oktober

Tilskudd til generelle miljøtiltak i landbruket (RMP)
Søknad om produksjonstilskudd del 2 (åpner 1.oktober)
Statstilskudd til skogsbilveger

20.oktoberTilskudd til beitelag (Organisert beitebruk)
31.oktoberErstatning for avlingssvikt og erstatning for svikt i honningproduksjon
1.november

Erstatning for skader på husdyr drept av fredet rovvilt

1.desember

Søknad om melkekvote på ku for nyetablering

Hele året

Tidligpensjon for jordbrukere
Tilskudd til avløsning ved sykdom mv. - frist 1 år etter siste sykedag
Tilskudd til drenering av jordbruksjord
Tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK)
BU-midler bygdenæringer - Innovasjon Norge
BU-midler tradisjonelt - Innovasjon Norge

202010.januar Produksjonstilskudd - frist for etterregistrering av opplysninger