Hedmarken landbrukskontor er et interkommunalt landbrukskontor for Hamar, Løten og Stange kommune. Kontoret ble etablert 1.januar 2009 på Landbrukssenteret på Blæstad.

Her deler vi lokaler med Hedmark Bondelag, Hedmark Landbruksrådgivning, Vang Almenning, Hedmarken Regnskap AS og Høgskolen i Hedmark, Blæstad.

I dag er vi 7 ansatte på kontoret med ulike arbeidsområder. Mer om oss og vår kontaktinformasjon finner du under "Ansatte" i høyre marg.

 

Aktuelle søknadsfrister

DatoSøknadsfrist for:
15.januarTilskudd til forebyggende og konfliktdempende tiltak, rovvilt
20.januarProduksjonstilskudd
Tilskudd til avløsning ved ferie og fritid
1.marsStatstilskudd til skogsbilveger
Tilskudd til tiltak i beiteområder
15.aprilSMIL (Spesielle miljøtiltak i jordbruket)
15.maiProduksjonstilskudd - NYTT SYSTEM! Absolutt søknadsfrist.
1.juliBU-midler tradisjonelt - 2.omgang
1.oktoberTilskudd til generelle miljøtiltak i landbruket (RMP)
Statstilskudd til skogsbilveger
15.oktoberProduksjonstilskudd - NYTT SYSTEM! Absolutt søknadsfrist.
20.oktoberTilskudd til beitelag (Organisert beitebruk)
31.oktoberErstatning for avlingssvikt og erstatning for svikt i honningproduksjon
1.november

Melde interesse for BU-midler tradisjonelt landbruk
Erstatning for skader på husdyr drept av fredet rovvilt

1.desember

Søknad om melkekvote på ku for nyetablering
BU-midler tradisjonelt landbruk - Innovasjon Norge

Hele åretTidligpensjon for jordbrukere
Tilskudd til avløsning ved sykdom mv. - frist 3 mnd. etter siste sykedag
Tilskudd til drenering av jordbruksjord
Tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK)
BU-midler bygdenæringer - Innovasjon Norge
201810.januar Produksjonstilskudd Nytt system - frist for etterregistrering av opplysninger.