ValgurneForhåndstemmesteder

I forhåndstemmeperioden mellom 10. august til 8. september vil det være mulig å stemme på Stange rådhus. Noen dager med utvidet åpnignstider, samt mulig å forhåndsstemme på ungdomshuset i Ottestad samt på våre institusjoner. Se åpningstider og steder her....

Valglokaler på valgdagen

På valgdagene 10. og 11. september er det ni stemmelokaler i Stange kommune. Dette tilsvarer våre skolekretser. Se valglokalene her.....