Valgavluke

Valgdagen for stortings- og sametingsvalget 2017 er mandag 11. september. Stange kommune har også åpne valglokaler søndag 10. september. 

Du må stemme i egen kommune på valgdagene. Ellers kan du forhåndsstemme fra 3. juli til og med 8. september.