Ved påkjørsel av ville dyr - ring 02800 eller vakttelefon: 959 13 734