Informasjon om skolen

Stange skole informerer foreldre og foresatte gjennom skolens informasjonshefte. Dette finnes digitalt i Visma. Der finner også foresatte på skolen Stange kommunes plan for et trygt skolemiljø.

Sist endret 14.09.2021