Medlemmer i Stange næringsråd.

Følgende er oppnevnt for perioden 2016 – 2019:

Politikere:

1.  Else Ormaasen, Ap (leder), epost

2.  Bente Fallbakken, Bygdelista, epost

3.  Gjermund Ruud Skjeseth, Sp, epost

4.  Tom Røsberg, H, epost

5.  Miriam Engelsjord, V, epost

 

Politikere (personlige vara):

1. Nils-Ener Lundsbakken, Ap, epost

2. Knut Nysæther, Krf, epost

3. Ragnhild Finden, Sp, epost

4. Truls Gihlemoen, Frp, epost

5. Erik Ringnes, V, epost

 

Næringsliv:

6.  Oddbjørn Maurdalen, epost

Furnes Jernstøperi/Stange Næringspark (nestleder)

7.  Are S. Vindfallet, epost

Making View (VR)

8.  Ingunn Lien, epost

Frisør, servicenæring

9.  Louise Gjør, epost

Jordbruk

10. Jørgen Nermo, epost

Romedal Alemnning & Stange Almenning

 

Næringsliv (vara - deltar ved behov/ønske):

  • Svein Adolfsen, byggentreprenør, epost

  • Morten Kristoffer Nordstad, Pharmaq as (dyre-farmasøytiske preparater), jordbruk, epost

  • Sverre Lang Ree, Geno, epost

  • Hans Olav Johansen, Felleskjøpet, epost

  • Tormod Sveen, Stange Energi, epost