webcollage næring i Stange

Stange Næringsråd skal jobbe for å fremme næringslivsvekst i Stange kommune. Næringsrådet vil støtte opp under miljøer som tenker nytt, bidra til å utvikle kompetanse om næringsutvikling og gi direkte støtte til etablerere/næringsaktører. 

Medlemmer i Stange næringsråd

Følgende er oppnevnt for perioden 2016 – 2019:

Politikere:

 1. Else Ormaasen, Ap (leder), epost
 2. Frode Sam Haugen, Bygdelista, epost
 3. Gjermund Ruud Skjeseth, Sp, epost
 4. Tom Røsberg, H, epost
 5. Miriam Engelsjord, V, epost

Politikere (personlige vara):

 1. Nils-Ener Lundsbakken, Ap, epost
 2.  Knut Nysæther, Krf, epost
 3.  Ragnhild Finden, Sp, epost
 4.  Truls Gihlemoen, Frp, epost
 5.  Erik Ringnes, V, epost

Næringsliv:

 • Oddbjørn Maurdalen, epost, Furnes Jernstøperi/Stange Næringspark (nestleder)
 •  Are S. Vindfallet, epost, Making View (VR) 
 • Ingunn Lien, epost, Frisør, servicenæring
 • Louise Gjør, epost, Landbruk 
 • Jørgen Nermo, epost, Romedal & Stange Almenning

Næringsliv (vara - deltar ved behov/ønske):

 • Tormod Sveen, Stange Energi, epost
 • Morten Kristoffer Nordstad, Pharmaq as (dyre-farmasøytiske preparater), jordbruk, epost
 • Svein Adolfsen, byggentreprenør, epost
 • Sverre Lang Ree, Geno, epost
 • Hans Olav Johansen, Felleskjøpet, epost