webcollage næring i Stange

Stange Næringsråd skal jobbe for å fremme næringslivsvekst i Stange kommune. Næringsrådet vil støtte opp under miljøer som tenker nytt, bidra til å utvikle kompetanse om næringsutvikling og gi direkte støtte til etablerere/næringsaktører. 

Medlemmer i Stange næringsråd

Følgende er oppnevnt for perioden 2020-2023

Politikere:

  1. Helmik Slora Kristiansen, AP, leder
  2. Aasa Gjestvang, SP
  3. Truls Ghilemoen, FrP
  4. Øystein Bakken Vold, Nærmiljølista for Ottestad
  5. Elisabeth S. Amundsen, SV

Politikere (personlige vara):

  1. Erik Kristiansen, AP
  2. Arild Olsen, Bygdelistad
  3. Tom Fjæstad, H
  4. Paal Ravnaas, Nærmiljølista for Ottestad
  5. Helge Bjørnsen, SV

Næringsliv:

Næringsliv (vara - deltar ved behov/ønske):