Alle kvinner født 1991 og senere fikk fra høsten 2016 tilbud om gratis vaksine mot humant papillomavirus (HPV-vaksine) gjennom et to-årig vaksinasjonsprogram. Vaksinen anbefales til unge kvinner for å forebygge livmorhalskreft og forstadier til livmorhalskreft forårsaket av HPV-infeksjon.

HPV-infeksjon er den vanligste seksuelt overførbare infeksjonen i verden. De fleste som er seksuelt aktive blir smittet i løpet av livet, de fleste i ung alder.  Infeksjonen er som regel ufarlig og går over av seg selv, men noen får en vedvarende infeksjon som på sikt kan føre til livmorhalskreft. Hvert år får om lag 300 kvinner i Norge livmorhalskreft og 65­-100 dør av sykdommen. Vaksinen kan gi beskyttelse selv om man har debutert seksuelt.  

HPV-vaksine har vært en del av barnevaksinasjonsprogrammet til jenter i 7.klasse siden 2009. Fra høsten 2016 fikk  uvaksinerte kvinner født 1991 og senere også  tilbud om gratis HPV-vaksine. Tilbudet er midlertidig og varer i en toårsperiode fra høsten 2016. Vaksinasjonen består av tre vaksinedoser gitt i løpet av 6-12 måneder og må derfor startes opp innen utgangen av 2018.

HPV- vaksine, 1. dose og 2. dose 2018

Siste runde med HPV-vaksinering av jenter født 91-96. Dose 1+2, dose 3 kommer det info om senere. De som eventuelt mangler en dose fra tidligere kan også møte opp nå.

1.dose

  • Onsdag 19.09.18 kl. 1530-1730
  • Torsdag 27.09.18 kl. 1530-1730*

2.dose

  • Onsdag 24.10.18 kl. 1530-1730
  • Torsdag 01.11.18 kl. 1530-1730

Timebestilling er ikke nødvendig. Ta gjerne med vaksinekortet dere har fått tidligere

*NB! Det må gå minimum 1 måned mellom første og andre dose, det betyr at de som fikk dose 1 27. september, må få dose 2 den 1. november.