Vaksine mot livmorhalskreft

Alle kvinner født 1991 og senere får fra høsten 2016 tilbud om gratis vaksine mot humant papillomavirus (HPV-vaksine) gjennom et to-årig vaksinasjonsprogram.

Oppstart av programmet blir i november 2016. Vaksinen anbefales til unge kvinner for å forebygge livmorhalskreft og forstadier til livmorhalskreft forårsaket av HPV-infeksjon. 

HPV-infeksjon er den vanligste seksuelt overførbare infeksjonen i verden. De fleste som er seksuelt aktive blir smittet i løpet av livet, de fleste i ung alder.  Infeksjonen er som regel ufarlig og går over av seg selv, men noen får en vedvarende infeksjon som på sikt kan føre til livmorhalskreft. Hvert år får om lag 300 kvinner i Norge livmorhalskreft og 65¬-100 dør av sykdommen. Vaksinen kan gi beskyttelse selv om man har debutert seksuelt.   

HPV-vaksine har vært en del av barnevaksinasjonsprogrammet til jenter i 7.klasse siden 2009. Fra høsten 2016 kan uvaksinerte kvinner født 1991 og senere også få tilbud om gratis HPV-vaksine. Tilbudet er midlertidig og varer i en toårsperiode fra høsten 2016. Vaksinasjonen består av tre vaksinedoser gitt i løpet av 6-12 måneder og må derfor startes opp innen utgangen av 2018.

I november ble det tilbudt vaksine (dose1)  for jenter fødte i 1991-1995.


Dose 2 -  januar 2017

Til de av dere som har tatt første dose med HPV, enten den 09.11, 10.11 eller 16.11.16. Det vil bli gitt tilbud om andre dose følgende dager:

  • Torsdag 19.01.17 kl 15.30- 18.00
  • Onsdag 25.01.17 kl 15.30- 18.00

Timebestilling er ikke nødvendig. Ta med vaksinekortet dere fikk ved første dose.

Ledende helsesøster Brit Stensrud

Viktig informasjon til deg som er født i tidsrommet 1991-1995 og ble HPV-vaksinert med dose 1 i november 2016 og dose 2 i januar 2017.

Det vil bli gitt tilbud om tredje dose følgende dager:

  • Tirsdag 20.06.17 kl 15.30- 17.30
  • Onsdag 28.06.17 kl 15.30- 17.30

Sted: Stange helsestasjon

Timebestilling er ikke nødvendig. Ta med vaksinekortet dere har fått.

Til dere som ønsker oppvaksinering med HPV men ikke fikk mulighet i denne runden, det blir satt opp nytt tilbud høsten 2017. Følg med på våre hjemmesider.


Til dere andre som ønsker oppvaksinering med HPV, det blir satt opp nytt tilbud høsten 2017. Følg med på Stange kommunes hjemmeside.

Det vil bli gitt nytt tilbud i løpet av 2017 for de som ikke har anledning til å benytte seg av ordningen denne gangen.
Eventuelle spørsmål kan rettes til Ledende helsesøster Brit Stensrud på tlf 62 56 23 26, eller mobil 982 60 330.
Mer informasjon om HPV og HPV-vaksine finner du på Folkehelseinstituttets nettside: www.fhi.no/hpv-vaksine 

Sist endret 26.06.2017