Alle kvinner født 1991 og senere fikk fra høsten 2016 tilbud om gratis vaksine mot humant papillomavirus (HPV-vaksine) gjennom et to-årig vaksinasjonsprogram. Vaksinen anbefales til unge kvinner for å forebygge livmorhalskreft og forstadier til livmorhalskreft forårsaket av HPV-infeksjon.

HPV-infeksjon er den vanligste seksuelt overførbare infeksjonen i verden. De fleste som er seksuelt aktive blir smittet i løpet av livet, de fleste i ung alder.  Infeksjonen er som regel ufarlig og går over av seg selv, men noen får en vedvarende infeksjon som på sikt kan føre til livmorhalskreft. Hvert år får om lag 300 kvinner i Norge livmorhalskreft og 65­-100 dør av sykdommen. Vaksinen kan gi beskyttelse selv om man har debutert seksuelt.  

HPV-vaksine har vært en del av barnevaksinasjonsprogrammet til jenter i 7.klasse siden 2009. Fra høsten 2016 fikk  uvaksinerte kvinner født 1991 og senere også  tilbud om gratis HPV-vaksine. Tilbudet er midlertidig og varer i en toårsperiode fra høsten 2016. Vaksinasjonen består av tre vaksinedoser gitt i løpet av 6-12 måneder og må derfor startes opp innen utgangen av 2018.

Ledende helsesøster Brit Stensrud

Tilbud høsten 2017

I Stange kommune vil gjennomføring av tilbudet finne sted ved Stange helsestasjon:

  • Torsdag 16. november 2017 klokken 15.30-17.30
  • Torsdag 23. november 2017 klokken 15.30-17.30

Timebestilling er ikke nødvendig.

Når det gjelder dose to og tre så blir dette i januar og juni 2018. Tidspunkt vil bli publisert på kommunens nettsider.

Eventuelle spørsmål kan rettes til Ledende helsesøster Brit Stensrud på tlf 62 56 23 26/ 982 60 30

Mer informasjon om HPV og HPV-vaksine finner du på Folkehelseinstituttets nettside: www.fhi.no/hpv-vaksine