Velkommen til Stange kommune

Stange kommune ligger i hjertet av Hedmark på solsiden av Mjøsa med Hamar som nærmeste by og bare 45 minutters kjøretid til Gardermoen. Stange er en kommune i vekst og har drøyt 20.000 innbyggere.

Rehabilitering

Hverdagsrehabilitering setter søkelys på aktiviteter personen selv vektlegger, som for eksempel opptrening i dagliglivets gjøremål eller gjenvinning av tapte funksjoner. Hverdagsrehabilitering er spesielt egnet for rehabilitering for eldre hjemmeboende personer i kommunehelsetjenesten.

StART (Stange Ambulerende Rehabiliteringsteam) kombinerer dagrehabilitering og hjemmerehabilitering ut i fra den enkeltes funksjon  og livssituasjon. Ett av kriteriene er brått fall i funksjonen ved sykdom eller skade.

Døgnrehabilitering ved Ottestad helse- og omsorgssenter er for brukere med behov for rehabiliteringstjenester som ikke kan ivaretas i hjemmet, for eksempel stort hjelpebehov, behov for intensiv innsats og medisinske kompikasjoner.

Sist endret: 22.02.2017
|
|
|