Stange kommune har valgt å organisere sin næringslivsservice gjennom blant annet Hamarregionen Utvikling (HRU) og Hedmarken Landbrukskontor (HLK). I tillegg er det opprettet et næringsråd i Stange kommune.

Hamarregionen Utvikling

Hedmarken Landbrukskontor er en interkommunal tjeneste som bistår og gir råd til landbrukssektoren.

 

Stange næringsråd

Stange næringsråd er opprettet for å fremme næringslivsvekst i Stange kommune og støtte opp under miljøer som tenker nytt, bidra til å utvikle kompetanse om næringsutvikling og gi direkte støtte til etablerere/næringsaktører.

Rådet ledes av Else Ormaasen, e-post: else.ormaasen@live.com, tlf.: 918 49 148.

Sekretariat for rådet er HRU/Berte Sollerud Helgestad, e-post: berte@hamarregionen.net, tlf.: 995 12 512.

Mer info om rådet finner du her.

Strategisk næringsplan

Strategisk næringsplan, vedtatt av kommunestyret i Stange i februar 2015, er utarbeidet av en næringspolitisk arbeidsgruppe i kommunen. Planen sier noe om forutsetningene for næringsarbeidet i kommunen, og gir samtidig en orientering over ulike roller og ansvar i forbindelse med næringsutviklingsarbeidet.

Strategisk næringsplan kan leses her.

 

Hamarregionen Utvikling

Hamarregionen Utvikling (HRU) er et interkommunalt selskap som jobber for vekst og utvikling i næringslivet i Stange, Løten og Hamar. HRU skal være idéskapende, initiativtakende og koordinerende, og fungere som kontakt- og kommunikasjonsorgan for næringslivet i regionen.

Selskapet er finansiert av tilskudd fra kommunene, medlemsavgift for de deltakende bedriftene og av prosjektmidler som kommer fra oppdragsgivere/kunder som kjøper tjenester. Hamarregionen Utvikling ledes av et styre. Næringslivet er også representert i selskapet.

Blant oppgavene til HRU er:

  • Innbyggerrekruttering
  • Profilering av regionen utad, blant annet mot Osloregionen
  • Veiledning av gründere og etablerere (førstelinjetjeneste)
  • Skape og drifte nettverk, møteplasser og gi kompetansepåfyll (gründerkafe, næringstreff og «Hei-møter» m.m.)
  • Gjennomføring av ulike aktiviteter, som for eksempel  Arena Innlandet og Bolyst
  • Klyngeforsterkning og innovasjonsarbeid
  • Formidling og oversikt over næringsarealer
  • Drift av ulike prosjekter tilknyttet blant annet Interreg (http://interreg.no/)

Les mer på Hamarregionen.net (http://www.hamarregionen.net/om-oss/)

Kontaktinformasjon

Berte Sollerud Helgestad
Forretningsutvikler

E-post: berte@hamarregionen.net
Tlf: 995 12 512
Besøksadresse: Grønnegata 85, 2317 Hamar (Midtbyen Park)