Stiftelsen Hamar interkommunale krisesenter er et gratis døgnåpent akuttsenter. Senteret gir krisesentertilbud til innbyggerne i Hamar, Ringsaker, Løten, Stange, Elverum, Engerdal, Våler, Trysil og Åmot kommune. 

Døgnåpent tilbud
Krisesenteret er døgnåpent. Senteret har fokus på brukermedvirkning. Senterets ansatte deltar sammen med brukerne i samarbeidsmøter på senteret og følger til ulike hjelpeinstanser i hjemkommunene ved behov. Senteret er et lavterskeltilbud. Det er ikke nødvendig med henvising fra lege eller andre for å få hjelp. 

Krisesenteret er et tilbud til deg som er utsatt for vold eller overgrep fra en partner, familie eller andre du har et nært forhold til. Informasjon på andre språk finner du her: Languages - Dinutvei.no

Du trenger ikke å være i akutt krise for å få hjelp på krisesenteret. Senteret tilbyr:

  • Et trygt, midlertidig sted å bo – eller dagtilbud om du heller vil
  • Beskyttelse, sikkerhet, råd og veiledning

Absolutt alle kan kontakte krisesenteret, når som helst, uansett kjønn og alder. Du kan også ta med barna dine på krisesenteret.

  • Krisesenteret har døgnåpen vakttelefon
  • Det er gratis å få hjelp og gratis å bo på krisesenteret 
  • Du trenger ingen henvisning eller timeavtale for å kontakte senteretKontaktinformasjon:

Hamar interkommunale krisesenter
Kronborgvegen 23
2318 Hamar
Telefon: 62 56 18 30 
E-post: hik@hamar.kommune.no

Mer informasjon om nasjonale hjelpetilbud finner du her: