Registrere foretak

For å kunne søke om og motta produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid må du være et foretak. I Landbruksregisteret er et foretak en juridisk enhet, som utfører næringsvirksomhet innen jordbruk eller skogbruk.  En slik juridisk enhet kan feks. være et enkeltpersonforetak eller et aksjeselskap.Det er Enhetsregisteret som godkjenner enkeltpersonforetak og tildeler organisasjonsnummer. Et foretak eksisterer ikke før det er tildelt organisasjonsnummer og er registrert i Enhetsregisteret.

For å registrere foretaket ditt må du sende inn "Samordnet registermelding" gjennom Brønnøysundregistrene eller Altinn.

Det er også her du registrerer endringer for foretaket ditt.

Hvis du trenger hjelp med registrering av foretak tar du kontakt med landbrukskontoret.

Adresse

Det er viktig at du har registrert en vegadresse som forretningsadresse for foretaket ditt. Posten leverer ikke alltid post til adresser med kun gårdsnavn lenger, og du kan derfor risikere at du ikke mottar post dersom du ikke har registrert vegadresse. Dette kan du sjekke og evt. endre gjennom Samordnet registermelding - se over.

Organisasjonsnummer

Organisasjonsnummert består av 9 siffer. Nummeret identifiserer juridiske personer mm. og er nøkkelen til opplysningene som er lagret om dem i Brønnøysundregistrene. Alle som er registrert i Enhetsregisteret skal sørge for at organisasjonsnummeret er med på forretningsdokumenter.

Produsentnummer

Produsentnummeret består av 10 siffer. Dette nummeret gir en entydig identifikasjon av produsent (eiendom/foretak). For å feks. levere slakt, eller bestille øremerker må du ha et produsentnummer. Hvis du mangler dette tar du kontakt med landbrukskontoret. Vi trenger da fødselsnummer (11 siffer), navn og adresse, samt gårds- og bruksnummer.

Hobbyvirksomhet

Dersom et foretaks virksomhet anses som engangsforeteelser eller hobbyvirksomhet, vil dette kalles Uregistrert foretak. Uregistrerte enheter kan legges inn i Landbruksregisteret, hvis de har husdyr som inngår i individregisteret eller leverer produkter, og hvor mottak og/eller oppgjør forvaltes gjennom rutiner som benytter landbruksregisteret. Uregistrert foretak kan ikke søke produksjonstilskudd eller andre tilskudd. Uregistrerte bedrifter får ikke organisasjonsnummer, men en Uregistrert ID. Ta kontakt med landbrukskontoret for å få opprettet et uregistrert foretak og opprettet et produsentsummer. Vi trenger da navn og fødselsnummer (11 siffer) til den foretaket skal stå på, adresse og gårds- og bruksnummer.

Når du har sluttet/overdratt foretaket

Det er viktig at du ikke sletter foretaket ditt i Enhetsregisteret før tilskuddet har blitt utbetalt. Dersom foretaket som framstatte søknaden om produksjonstilskudd og/eller avløsertilskudd er slettet før utbetaling, blir ikke tilskuddet utbetalt.

Landbruksregisteret

Landbruksregisteret er Landbruksdirektoratet sitt kunderegister. Dette inneholder informasjon/grunndata om landbrukseiendommer, personer og foretak. Registeret oppdateres automatisk fra Brønnøysundregistrene (Enhetsregisteret - foretak og bedrifter), Statens kartverk (GAB/Matrikkelen tinglyste hjemmelshavere for grunneiendommer) og Skattedirektoratet (Det Sentrale Folkeregisteret - navn og adresse for personer).

Nye enheter legges inn av landbruksforvaltningen, og opplysninger om disse oppdateres deretter fra de nasjonale fellesregistrene.

  • Eiendommer
    Grunnopplysninger for relevante eiendommer (landbrukseiendommer) hentes inn via saksbehandlere hos kommuner, fylkesmenn og Landbruksdirektoratet, og oppdateres fra GAB/Matrikkelen én gang per døg, samt suppleres med egne data i Landbruksdirektoratet.
  • Foretak/bedrifter
    Grunnopplysninger for relevante foretak/bedrifter henter/oppdateres fra Enhetsregisteret én gang per døgn
  • Personer
    Grunnopplysninger for relevante personer hentes inn via saksbehandlere hos kommuner, fylkesmenn og Landbruksdirektoratet. Oppdateres fra Det Sentrale Folkeregisteret 5 ganger per år

 

Tekst fra: brreg.no, Veiledningshefte produksjonstilskudd, Landbruksregisteret Brukerveiledning, Landbruksdirektoratet.