Å registrere et foretak

For å kunne søke om og motta produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid må du være et foretak. I Landbruksregisteret er et foretak en juridisk enhet, som utfører næringsvirksomhet innen jordbruk eller skogbruk. En slik juridisk enhet kan feks. være et enkeltpersonforetak eller et aksjeselskap. Det er Enhetsregisteret som godkjenner enkeltpersonforetak og tildeler organisasjonsnummer. Et foretak eksisterer ikke før det er tildelt organisasjonsnummer og er registrert i Enhetsregisteret.

For å registrere foretaket ditt må du sende inn "Samordnet registermelding" gjennom Brønnøysundregistrene eller Altinn.

Det er også her du registrerer endringer for foretaket ditt.

Hvis du trenger hjelp med registrering av foretak tar du kontakt med landbrukskontoret.

Organisasjonsnummer

Organisasjonsnummert består av 9 siffer. Nummeret identifiserer juridiske personer mm. og er nøkkelen til opplysningene som er lagret om dem i Brønnøysundregistrene. Alle som er registrert i Enhetsregisteret skal sørge for at organisasjonsnummeret er med på forretningsdokumenter.

Når du har sluttet/overdratt foretaket

Det er viktig at du ikke sletter foretaket ditt i Enhetsregisteret før tilskuddet har blitt utbetalt. Dersom foretaket som framstatte søknaden om produksjonstilskudd og/eller avløsertilskudd er slettet før utbetaling, blir ikke tilskuddet utbetalt.

 

Produsentnummer

Produsentnummeret består av 10 siffer. Dette nummeret gir en entydig identifikasjon av produsent (eiendom/foretk). For å feks. levere slakt eller bestille øremerker må du ha et produsentnummer. Ta kontakt med oss for å få et produsentnummer/ opprette hobbyvirksomhet. Vi trenger da fødselsnummer (11 siffer), navn og adresse, samt gårds- og bruksnummer.

Før du får produsentnummer

Du må ha opprettet et foretak og fått et organisasjonsnummer. Dette foretaket må også ha minst én bedrift (også kalt virksomhet eller underenhet).

Hobbyvirksomhet

Dersom et foretaks virksomhet anses som en engagnsforeteelse eller hobbyvirksomhet, vil dette kalles uregistrert foretak. Uregistrerte foretak kan ikke søke produksjonstilskudd eller andre tilskudd. Uregistrerte foretak får ikke organisasjonsnummer, men en uregistrert ID.

Kontaktperson: Hege G. Ottinsen - 404 35 918 - hege.ottinsen@stange.kommune.no 

 

Adresse

Det er viktig at du har registrert en vegadresse som forretningsadresse for foretaket ditt. Posten leverer ikke alltid post til adresser med kun gårdsnavn lenger, og du kan derfor risikere at du ikke mottar post dersom du ikke har registrert vegadresse. Dette kan du sjekke og evt. endre gjennom Samordnet registermelding - se over.