Stange kommunale boligforetak disponerer ca. 530 utleieenheter. I henhold til kommuneloven er Stange kommunale boligforetak en virksomhet med eget budsjett, regnskap og eget styre, og hvor kommunestyret er øverste ansvarlig myndighet.

Boligforetaket har kontorer i Stange rådhus og daglig leder er Jon Magne Svenkerud.