Stange sentrumsforening har sammen med Stange kommune og frivillige lag og foreninger ansvaret for flere arrangementer i Stange sentrum. Kommende arrangementer er

29.09

19.10
20.10

Kønnbandfestivalen

 

Julegrantenning