Stange sentrumsforening har sammen med Stange kommune og frivillige lag og foreninger ansvaret for flere arrangementer i Stange sentrum. Kommende arrangementer er

Lørdag 9. februar

Varm vinterdag med aktiviteter på Tingvoldtorget

Lørdag 27. april 

Kønnband // Vårdag med bagasjeromsmarked

Lørdag 15. juni

Sommerdag og åpen motordag

Torsdag 15. -

Lørdag 17. august

Stangedagene 50 år

Lørdag 28. september

Kønnband // Høstdag

Torsdag 18. -

Lørdag 19. oktober

Kønnbandfestivalen

 

Julegrantenning