Stange sentrumsforening har sammen med Stange kommune og frivillige lag og foreninger ansvaret for flere arrangementer i Stange sentrum. Kommende arrangementer er

23.08-
25.08

Stangedagene 

29.09

Høstdag

19.10
20.10

Kønnbandfestivalen

 

Julegrantenning