I Stange er det en felles satsing i «Framtida er nå», innen oppvekstsektoren.

Hovedmålet med denne satsinga er at vi skal gi elevene et godt skolemiljø og en god faglig opplæring.

I dette arbeidet har vi jobbet spesielt med klasseledelse og den gode undervisningsøkta. Dette innebærer at vi jobber mye med å skape et trygt og godt læringsmiljø med tydelige, trygge og kompetente voksne.  Vi jobber med læreplaner, mål, kriterier, vurdering, analyse og tiltak.

Elevene i Åsbygda skal oppleve en skole med åpenhet, trygghet og mangfoldig, godt tilrettelagt for at hver enkelt elev skal føle seg trygg og trives, - og for å lære.