Kontaktlærer for 7.trinn:

Ole Kristen Tømmerholen