Kontaktlærer for 1. trinn:

Mari-Anne Elstrøm Aasen