Rektor

 

May Birgit Kjeverud

Tlf: 62 56 26 61

may.birgit.kjeverud@stange.kommune.no

 

Førstesekretær, Berit Dybdal

Tlf: 62 56 26 60

Treffes lettest mand, tirsd, torsd, kl.8 – 14