Tidligere fagleder Miriam om Team Barn og unge

En dør inn

Er du barn eller ungdom i Stange kommune kan du få hjelp hos oss.

I Stange kommune er vi opptatt av å levere robuste, stabile og lett tilgjengeglige tilbud til barn og ungdom. Derfor er alle vi som jobber med barn og unge i Stange samlet i ett team.

AKTUELT:
 

* Kom i gang-kurs - foreldre (NY!)
* SLT - Samordning av lokale rus og kriminalitetsforebyggende tiltak
* Les mer i vårt NYHETSBREV <-- 23.8.2017

Skolehelsetjenesten 6-12
Skolehelsetjenesten 13-20

skisse jente

Hvem er vi?

Therese Roksvold (fagleder)

 

Miriam Schytte
Kari Anne Strøm Haraldstad
Rita Oja (permisjon)
Pia Marie Solberg
Pål André Moen
Rune Skaar
Marianne Farstad
 Klikk HER for å lese mer om oss.

Vi tilbyr:

Råd og veiledning til ungdom

Vi ønsker å få til et godt samarbeid med deg rundt det som du opplever som vanskelig i hverdagen din. Vi ønsker at du ikke går for lenge med vanskelige tanker. Det som vi møter oftest er tanker om å ikke strekke til, tanker om å ikke være bra nok, tanker om å ikke passe inn, tanker om å ikke se bra nok ut.  Mange beskriver følelser som å være sliten, trist eller redd. Også matlyst, konsentrasjonsvansker eller søvnvansker er vanlig. Det er ikke noe som vi ikke kan snakke med deg om, hvis du ønsker det selv.

Les mer


Råd og veiledning til barn

Råd og veiledning til barn Barn skal leke, lære, le, være sammen med venner og ha det trygt i familien. Når man oppdager at barn sliter kan det være vanskelig å vite hva godt man kan gjøre for dem. Vi i Stangehjelpa er tilgjengelige for alle henvendelser knyttet til barns mentale helse.

Les mer


Råd og veiledning til foreldre

Foreldre tar kontakt med oss når de trenger verktøy for å forstå og håndtere barns følelser og atferd. Vi snakker ofte med foreldre som er slitne og føler at barnet og dem selv er i et mønster de ikke klarer komme ut av. Det er Stangehjelpa kommer frem til en felles forståelse av situasjonen

mange årsaker til at barn strever, og god hjelp kommer som et resultat av at dere og oss i.

Les mer


Råd og veiledning til skoler

Som lærer, rådgiver eller annen ansatt på skolen er du også velkommen til å ta kontakt med Stangehjelpa.

Les mer


Vi tilbyr også:
- Temarekker/undervisning for kompetanseheving
- Samarbeid for forebyggende arbeid vedr. barns mentale helse
- Gruppetilbud / barn- og ungdomsgrupper
- RUST - Rus og Ungdom i STange kommune


Eksterne ressurser:

Traumefeltets mest "hendige" modell?

Visste du at traumereaksjoner og reguleringsarbeid kan forklares for barn med kun hånden som modell? Se Dag Nordangers demonstrasjon!

Alfred & Skyggen - En liten film om følelser (psykologi, følelser, psykisk helse, animasjon)

Voksne for Barn: Hvem kan hjelpe Jesper?

En film om Jesper som er fire år. Mammaen til Jesper er sliten. Det er ikke mat i kjøleskapet, og søsteren hans tar ansvar og følger Jesper til barnehagen