Nord-Odal kommune har inngått en samarbeidsavtale med Stange kommune, der Stange bidrar med 40 % av kostnadene, oppad begrenset til kr 500 000,-.  Dersom Stange kommune vurderer at dekningen ikke blir slik som angitt og som en konsekvens av dette vedtar utbygging av ytterligere en mast med byggestart innen 3 år etter ferdigstillelse, refunderes bidraget i sin helhet til Stange kommune.  

Nord-Odal har, i samarbeid med Telenor og Stange kommune, fått etablert en mobilmast og en basestasjon for mobildekning på Bråtåhøgda, Trautskogen.  Kommunen har ansvar for mobilmasten, samt hytte for plassering av teknisk utstyr til basestasjon. Telenor står ansvarlig for driften av basestasjonen.  Basestasjonen ble satt i drift 8. februar 2016.

Mobilmast Trautskogen

Mål

Bedre mobildekningen i en radius på 5 km fra Bråtåhøgda, Trautskogen.  Dette omfatter Spetalen, Gammelsaga/Granerudsjøen i Stange kommune, Trautskogen i Nord-Odal kommune samt Fv 228 der den passerer området. 

Ved å bedre mobildekningen økes samfunnssikkerheten og tilbudet til innbyggere og hytteeiere i området.

Prosjektdetaljer:

  • Prosjektet har en total kostnadsramme på kr 1078520.-
  • Vil gi 2G+4G signaler    
  • Plassert på fjell 387 moh   
  • Masten er 24 m høy
  • Betongfundament for mast har:12 stk 25 mm bolter festet  2.5 meter ned i fjell.
  • Jording og lynavleder: 12 stk bolter 4 m ned i fjell ,fordelt i tre sløyfer rundt mast.
  • Energiforsyning via 140 m jordkabel.
  • Ny adkomstvei. 120m.